Gudstjeneste og forkyndelse
Ressourcer

Ressourcer

Kære præster og menighedsråd,


Hermed indbydelse til projekt ”Menighed møder menighed”, hvor I får mulighed for at få andre øje på jeres højmesse. 

Det er afprøvet i Haderslev Stift med godt udbytte. 

Brug os

I udvalget stiller vi os gerne til rådighed som sparringspartnere for arbejdet med jeres gudstjenester – ligesom vi gerne hører fra jer, når I har fundet på noget nyt, der fungerer godt.

Således kan jeres erfaringer komme andre sogne til gode ved at udvalget er det sted, hvor erfaringer indsamles og formidles videre til andre i Viborg stift.

Til Stiftsudvalget for gudstjeneste og forkyndelse er tilknyttet stiftspræst Thomas Felter