Fortsæt til hovedindholdet
Grøn omstilling
Kommissorium

Kommisorium

Formål

 • Formålet med gruppens arbejde er at sætte klimadagsordenen til debat, herunder med opfordring til personlig handling.
 • Afdække ideer og muligheder til klimaindsats på sogne-, provsti- og stiftsniveau og være med til at komme med forslag og understøtte en implementering.
 • Bygningerne, drift og arealer skal leve op til Folketingets klimamål. Til brug herfor skal der arbejdes med en baseline.

Opgaven

 • Opgaven består i at få sat klimaet på dagsordenen, både i forhold til konkrete tiltag, oplysning og personlig handling.
 • Udvalget skal udarbejde et budget for udvalget arbejde, som skal godkendes af Stiftsrådet

Resultat

 • Gruppens arbejde skal resultere i, at stiftets klimaaftryk kan fastsættes nu, for derefter at blive et målepunkt. Desuden er det opgaven at få oplyst om klimaproblematikkerne og få engageret menighedsråd og provstiudvalg samt menighederne.

Målgruppe

 • Målgruppen er menighedsråd og provstiudvalg i Viborg Stift samt den enkelte

Organisation

 • Gruppen refererer til Viborg Stiftsråd samt provsterne

Tidsramme

 • Gruppen arbejder med løbende afrapporteringer til Stiftsråd og provsterne.

Indsats

 • Gruppens indsats vil omfatte møder, herunder møder med konsulenter og fagpersoner samt besøg på eks. Klimatorium i Lemvig https://klimatorium.dk/
 • Desuden vil materiale kunne blive indhentet fra sogne og provstier og andre steder til brug for gruppens arbejde.

Ressourcer

Gruppen har p.t ikke noget beløb til rådighed, ud over til mødeafholdelse. Stiftet og Stiftsrådet stiller der ud over sekretariatsbistand til rådighed.

Deltagere

 • Gruppens deltagere er biskop Henrik Stubkjær, domprovst Thomas Frank, Provst Ole Rasmussen, sognepræst Bjarke Møller Sørensen, stiftsrådsmedlem Leif Skibsted Jakobsen, stiftsrådsmedlem Jens Carl Frederik Pedersen og stiftsrådsmedlem Erling Vingborg.
 • Fra stiftet deltager som sekretariat Henrik Helms og Bodil Abildgaard