DSUK
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer:


Formand:
Marianne Gyldenkærne
Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.  97 88 56 50  
E-mail: mariannegyldenkaerne@gmail.com
 


Næstformand:
Egon Espersen
Lundhedevej 22, 7800 Skive
Tlf. 51 51 78 48
E-mail: egonespersen@gmail.com


Kasserer: 
Ane-Marie Fuglsang Breum

Kærvænget 4, Humlum, 7600 Struer
Tlf. 97 86 17 73/ mobil 23 24 62 21
E-mail: amfuglsang@mail.dk


Sekretær / IT:
Marlene Sigh
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm
Tlf. 75 77 22 40 / mobil 30 11 73 61
E-mail: marla@km.dk


Repræsentant Viborg Stiftsråd:
Flemming Holmberg
Blåbærvej 8, 8850 Bjerringbro
Tlf. 21 72 68 08 
E-mail: Fholmberg@live.dk


Revisor
Henning Nørgaard Jensen Munkgårdkvarteret169, 7400 Herning
Tlf. 97 16 80 97
E-mail: ihnj@fiberpost.dk

Øvrige medlemmer:


Udvalgsmedlem:
Aage Gildam
Skolesvinget 30, Snejbjerg, 7400 Herning 
Tlf. 28 55 16 87
E-mail: aagegildam@hotmail.com     


Suppleant:
Poul Lilleør
Torsvej 93, 7620 Lemvig
Tlf. 97 83 71 29 / 20 14 65 78
E-mail: poul.lilleoer@mail.dk