DSUK
Læs også

Læs mere:

Stiftsbestyrelsens arbejde med udbredelse af kendskab til Danske Sømands- og Udlandskirker sker ved møder, rejser til danske kirker i udlandet samt andre aktiviteter. Stiftsbestyrelsen indsamler penge til DSUK og støtter projekter ved enkelte kirker samt salg af lodsedler.

Stiftsbestyrelserne i de forskellige stifter er en del af det demokratiske grundlag for DSUK og den folkekirkelige forankring.

Ved DSUK’s årlige repræsentantskabsmøde sender Viborg stiftsbestyrelse 5 repræsentanter. Her bliver DSUK’s arbejde drøftet, regnskab og budgetter godkendt samt fremtidsvisioner vedtaget.

Viborg stiftsbestyrelse holder et årsmøde forud for DSUK’s repræsentantskabsmøde, hvor vi orienterer om arbejdet. På årsmødet drøfter vi de beslutninger og emner, der skal behandles på repræsentantskabsmødet.

Enhver kan lade sig opstille til stiftsbestyrelsen som vælges på årsmødet, endvidere har ethvert menighedsråd, som har et medlemskab af DSUK, stemmeret på årsmødet og kan opstille kandidater.

Derfor er det vigtigt, at hvert menighedsråd vælger en repræsentant til stiftets årsmøde i foråret. Man må meget gerne komme flere og høre om arbejdet og deltage i debatten.

Menighedsråd, der endnu ikke er medemmer af DSUK, opfordres til at melde sig ind.

Det kan man læse mere om ved at klikke på dette link:

http://www.dsuk.dk/menighedsraad/