Diakoni
Nyt fra udvalget

Referater og årsrapporter

Stiftsudvalget for diakoni afholder 3-4 møder om året. Referaterne fra de seneste år kan læses nedenfor.

Hvert år udarbejder udvalget en årsrapport til Stiftsrådet. Årsrapporterne kan også læses nedenfor.


Mødereferater

Møder 2021