Diakoni
Vision

Vision

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Diakoni er evangeliet i handling

Diakonien kommer til udtryk gennem næstekærlighed og fællesskab.

Diakoni er værn om skaberværket og kamp for retfærdighed.

Gud sender os altså til at være medmenneske, ved at række vore hænder ud mod hinanden.

Gud udfordrer os til at række vore hænder frem til de mennesker vi normalt ville gå forbi. Det er diakoniens grænsebrydende kraft – vi skal ikke bare hjælpe dem, der ligner os selv.

I Matt 25,31-46 roser Jesus nogle mennesker for deres tjeneste for ham gennem medmennesket, og anklager andre for deres manglende tjeneste for ham, fordi de ikke tjente medmennesket. Fortællingen viser storheden i diakonien. Omsorgen for mennesket, der har brug for min hjælp er tjeneste for Gud. Gud har al magt i himmel og på jord, alligevel har Gud givet os ansvar for at vise omsorg for hinanden. Når din næste lider, så er det dig og ikke nogle engle, der bliver sendt. Mine hænder kan (og skal) udføre Guds gerning her på jord.

Centralt i diakonien står det kristne menneskesyn, der siger, at ethvert menneske er uerstatteligt.

Diakoniens drivkraft ligger i, at vi allerede nu kan skabe glimt af Gudsriget her på jord.