Mere
Sjælesorg

Sjælesorg

Formål

Formålet er at synliggøre sjælesorg, så menighedsråd og menigheder og kirkens ansatte oplever det som relevant og brugbart i sognene.

Det skal ske gennem:

•             Kurser / Temadage om sjælesorg,

•             Særlig fokus på »lægmands-sjælesorg«,

•             Evt. oprettelse af Erfa-grupper.


Arbejdsgruppens sammensætning

•             1-2 præster

•             1 Kirke- kulturmedarbejder

•             1-2 læge medlemmer