Mere
Projektgruppen »Reformationsjubilæet

Projektgruppen "Reformationsjubilæet"


I 2016-2017 er det fælles tema »Reformationsjubilæet« (31. oktober 2017 er 500 års dag for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg).

Arbejdsgruppen belyser reformationen ud fra diakoniens vinkel. Diakoni har altid været kirkens opgave. Udvalget skal arbejde med diakoniens plads i den lutherske kirke og hos Martin Luther. Diakoniens plads i kirken både før og efter reformationen belyses.

Stiftspræsten for diakoni og evt. et par andre med kirkehistorisk indsigt udarbejder en lille bog/hæfte om diakonien før, under og efter reformationen i en luthersk sammenhæng med linjer op til den moderne diakoni (som begyndte i 1848 med Johann Hinrich Wichern i Das Raue Haus, Hamburg).