Diakoni
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Christian Fredsgaard

Christian Fredsgaard
Formand

chrfredsgaard@gmail.com

Telefon: 40 42 03 72

Jeg er uddannet diakon og har de sidste 30 år beskæftiget mig med diakoni. Det være sig institutionsdiakoni men også frivilligt diakoni i og ud fra folkekirken.

Jeg har valgt at træde ind i stiftsudvalget for diakoni, for at være med til at synliggøre og fremme kirkens diakoni.

Mange mennesker søger efter fællesskab, nærvær, lyttende ører og hjælpende hænder. Som supplement til det etablerede systems hjælp, vil jeg arbejde for at folkekirkens diakoni må være synlig og virksom, hvor medmennesket er.

Christian Fredsgaard 

Alice Norup Mogensen

Alice Norup Mogensen

alicenorupmogensen@gmail.com 

Telefon: 41 57 61 85

Jeg er uddannet diakon/pædagog og arbejder på Hjertebo, et af Kristelig Handicapforenings bosteder. Siden endt uddannelse i 1995 på Diakonhøjskolen i Århus, har jeg primært beskæftiget mig med børn og voksne med udviklingshæmning. I mange år har jeg været frivillig leder i børneklubber og på div. lejre. 
I diakonien brænder jeg for, at "give det største til de mindste", at vi alle er lige for Gud og spørge ind til medmennesket, da jeg ikke kan tage noget for givet. Jeg har erfaret, hvor vigtig samtalen er. At møde mennesket, hvor det er, med et positivt sind. Dette finder jeg grundlæggende for al diakoni. Og må kirken være det sted, hvor folk oplever dette møde. 

Alice Norup Mogensen


Lone Primdahl Dolmer
Sognepræst

lpd@km.dk

Telefon: 30 68 07 89
Kontor: Kirkepladsen 6, 9600 Aars

Jeg har været sognepræst i Aars siden juli 2019 – ordineret februar 2018.

Før det har jeg været forstander på Farsø Efterskole, efterskolelærer på Lynghøj Efterskole og højskolelærer på Farsø Højskole.

Kirkelige erfaringer og fællesskaber har jeg især fundet i FDF/KFUM-Spejdere og KFUM og KFUK. Jeg har været – og er aktiv i Danmission og sidder med i hovedbestyrelsen.

I Aars sogn har jeg ud over de almindelige præsteopgaver fokus på unge og på det internationale arbejde.

Jeg har træffetider på ungdomsuddannelserne og bliver flittigt brugt i samtaler med unge, der har ondt i livet.

I forbindelse med internationale fællesspisninger og kontakt med kommunens arbejde for integration, har jeg fået god kontakt med mennesker med anden etnisk-, kulturel- og religiøs baggrund.

At møde mennesker dér hvor de er – det er diakoni.

Lone Primdahl Dolmer

Gert Primdahl
Stiftsrådsrepræsentant


ert@primdahls.dk

Jeg er formand for meninghedsrådet i Selde- Åsted. Desuden er jeg med i Viborg Stiftråd. 

Jeg ser diakoni som en vigtig del af kirkens arbejde. Jeg ønsker at diakoni udfra kirken bliver styrket. At der kan være inspiration til hvert sogn, så kirken i byen og kirken på landet kan komme godt igang / fortsætte med netop den form for diakoni, som egner sig til hvert område. 

Gert Primdahl


 


 


Lissy Hauge Jensen

Lissy Hauge Jensen

lhj@maabjergsogn.dk

Jeg hedder Lissy Hauge Jensen og er sognemedhjælper i Måbjerg og Ellebæk Sogne i Holstebro.

Jeg er så privilegeret i mit arbejde at være i berøring med mennesker fra hele aldersspekteret.

Det medfører både  viden og forståelse for forskellige sammenhænge i et menneskes livssituation, hvor de end måtte befinde sig på alderskurven.

Det giver også en indsigt i, at kirken med sit budskab og sit rum, er efterspurgte emner.

Langt de fleste jeg møder og arbejder med, vil gerne være en del af det som foregår her.

Kirkens diakonale opgave ! – den er tydelig fordi hvert menneske er min næste, en dyrebar skabning - skabt og villet af Gud.

Det er vores opgave som kirke, at få øje på dette menneske. Det er vores opgave at hjælpe og værne om det liv der udfolder sig her.

Som kirke kan vi række en hånd til vor næste, og invitere til et fællesskab, som rækker langt ud over os selv.  

Lissy Hauge Jensen


Steen Hedemann Andreassen

Diakonipræst Steen Hedemann Andreassen

stean@km.dk

Telefon: 6080 4795
Kontor: Odshøjvej 7.B, 8800 Viborg

Jeg er diakonipræst i Viborg Stift (90 %) og sognepræst ved Houlkær Kirke (10%).

Jeg blev ordineret i 1993, da jeg var landssekretær i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse og i KFUM og KFUK i Danmark.


Siden har jeg arbejdet som studenterpræst ved Aarhus Universitet, som fængselspræst ved Statsfængslet Midtjylland og senest i Selvhjælp Silkeborg, hvor jeg har udviklet TRIVSELSgrupper for børn og unge i samarbejde mellem skoleansatte og frivillige gruppeledere.

Som diakonipræst er det min opgave at understøtte det diakonale arbejde i Viborg Stift og at inspirere og søsætte nye diakonale indsatser i samarbejde med frivillige ildsjæle, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og eksterne samarbejdspartnere.

Den samaritanske pligt er en fordring for os som kristen kirke. Vi kaldes konstant til at iklæde os barmhjertigheden og omsorgen og sendelsen finder sted ved gudstjenesten og nadveren.

Steen Hedemann Andreassen