Stiftsudvalg
Diakoni

Visionerne for diakoni


Hvad er Diakoni ?

Artikel om Diakoni - Kirkens omsorgstjeneste af Johannes Nissen, bragt i "Kirken i dag" blad nr. 2 - 2015.

Diakoni

– kirkens omsorgstjeneste af Johannes Nissen 

"I de seneste årtier er der kommet større fokus på diakoniens rolle. Det viser sig bl.a. ved oprettelsen af diakoniudvalg i en række menigheder, et stigende antal kirke- og kulturmedarbejdere – ofte med diakonale opgaver – og ansættelsen af adskillige diakonipræster. I en kirkeministeriel betænkning fra 2006 understreges det, at kirken har fire centrale opgaver: gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Pointen er, at hver af disse opgaver skal forstås som en bestemmelse af kirkens væsen."