Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet
Whistleblower ordning
Viborg Bispegård exteriør

Whistleblower ordning

Viborg Stiftsadministration er ikke omfattet af whistleblowerordningen. 

Derfor henviser vi til Kirkeministeriets ordning på ministeriets hjemmeside. Du finder Kirkeministeriets whistleblower ordning ved at klikke her.

I stedet for whistleblowerordningen henviser vi til de almindelige forvaltningsretlige regler om blandt andet klageadgang.

Begrundelse

I Justitsministeriets ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område” står der, at der etableres whistleblowerordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle departementer og alle underliggende myndigheder, som et departement har instruktionsbeføjelse over for, med 50 eller flere beskæftigede. 

Myndigheder med færre end 50 beskæftigede, vil det være op til den enkelte myndighed, om der skal oprettes en separat whistleblowerordning for myndigheden.

Da Viborg Stiftsadministration har færre end 50 beskæftigede, har vi besluttet ikke at oprette en separat ordning (stiftsadministrationen har i juni 2021 alene 15 beskæftigede). Derfor henviser vi i stedet til Kirkeministeriets whistleblowerordning.

Du kan se Justitsministeriets ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område” her: Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område (justitsministeriet.dk)