Den Fælles Kapitalforvaltning
Ny administrator og kapitalforvalter

Ny administrator og kapitalforvalter for stiftsmidlerne

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning har gennemført udbud af opgaven som administrator og kapitalforvaltere for stiftsmidlerne


Ny administrator:

Udbuddet er nu afsluttet, og der er indgået kontrakt med Jyske Invest om opgaven som administrator for stiftsmidlerne. 

Jyske Invest havde også opgaven som administrator i den forrige kontraktperiode, og kender derfor til arbejdet i bestyrelsen med forvaltning af stiftsmidlerne. 

Nye kapitalforvaltere:

Der er indgået kontrakt om opgaven som kapitalforvaltere med: 

  • Alm. Brand Bank
  • Danske Capital
  • Nordea Asset Management

Alle tre kapitalforvaltere er nye i denne sammenhæng, og bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

Alle kontrakter træder i kraft pr. 1. januar 2017.