Stiftet
Viborg Stift og visionerne
Tre præster kigger fremad ud af billedet

Viborg Stift og visionerne

Sammen kan vi flytte meget

Viborg Stift er en broget buket med fælles udfordringer og nye muligheder, der åbner sig.  Her i materialet har I selv været med til at pege på mulighederne og nu præsenterer udvalgene i stiftet deres bud på, hvordan vi kan hjælpe og understøtte det arbejde, der foregår i sognene.  Jeg håber I vil tage godt imod materialet og at det vil blive brugt. At I vil bruge stiftsudvalgene, med den faglige kapacitet de rummer, 
til at styrke kirkens liv og vækst.  Vi har med de seneste otte visioner vist, at når vi står sammen så kan vi flytte meget og skabe resultater.

Henrik Stubkjær, biskop Viborg Stift

Stiftsudvalgene

Klik på videoerne og hør mere om hvordan visionerne får liv i de enkelte stiftsudvalg.

Diakoni

Stiftspræst Steen Hedemann Andreassen fortæller om udvalgets visioner for arbejdet i Viborg Stift.


Økumeni, mission og religionsmøde

Stiftspræst Peter Fischer-Nielsen fortæller om udvalgets visioner for arbejdet i Viborg Stift.


Pilgrimme

Stiftspræst Christian Kjær Bjerre fortæller om pilgrims-udvalgets visioner for arbejdet i Viborg Stift.

Gudstjeneste

Stiftspræst Thomas Felter fortæller om gudstjenesteudvalgets visioner for Viborg Stift.


Undervisning

Stiftspræst Gitte Thorsøe fortæller om undervisningsudvalgets visioner for Viborg Stift.


Psykisk arbejdsmiljø

Stiftspræst Lars Henrik Lyngberg-Larsen fortæller om udvalget for psykisk arbejdsmiljøs visioner for Viborg Stift.