Økumeni, mission og religionsmøde
Nyt fra udvalget

Nyt fra udvalget

Stiftsudvalget for Økumeni, mission og religionsmøde afholder 5 årlige møder

Referater møder 2017

Stiftskonference (alle medlemmer af Stiftsudvalgets arbejdsgrupper) 17. januar 2018 - Referat

Stiftsudvalgsmøde 17. januar 2018 - Referat