Økumeni, mission og religionsmøde
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Vilhelm Elmholdt Værge
(Mission)

(Formand)
E-mail: vv@vaerge.com
Telefon 4842 6607

Steffen Nørregaard
(Religionsmøde)
(Næstformand)
E-mail: steffen@stilnor.dk
Telefon 8668 4300

Peter-Nikolaj Frøkjær Jensen
(Stiftspræst)
(Stiftspræst)
E-mail: nfj@km.dk
T
elefon: 9759 2093

Niels Iver Juul
(Økumeni)

nij@km.dk
Telefon 9863 1078

Bjarke Møller-Sørensen (Stiftsudvalget)
bmms@km.dk
Telefon 9753 7001Arbejdet i udvalget gennemføres gennem nedenstående arbejdsgrupper under Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde

Arbejdsgruppe for mellemkirkeligt arbejde

Formand: Niels Iver Juul
E-mail: nij@km.dk   
Telefon 9863 1078

Grethe Bækgaard Thomsen
E-mail: gbt@pigespejder.dk 
Telefon 97820002

Ole Andersen
E-mail: olakba@outlook.com
Telefon 8688 0950

Nikolaj Frøkjær Jensen
E-mail: nfj@km.dk  
Telefon 9759 2093

Inge Rørbæk
E-mail: ir@pigespejder.dk
Telefon 4055 7334

  

Arbejdsgruppe for Mission

Formand: Gert Oluf Schwarz Lausten
E-mail: schwarzlausten@gmail.com 
Telefon 2167 0836

Nikolaj Frøkjær Jensen
E-mail: nfj@km.dk
Telefon 9759 2093

Vilhelm Værge
E-mail: vv@vaerge.com 
Telefon 4842 6607

 

Arbejdsgruppe for Religionsmøde

Formand: Karin Vestergaard
E-mail: keav@km.dk  
Telefon 9725 2538

Steffen Nørregaard
E-mail: steffen@stilnor.dk
Telefon 8668 4300

Nikolaj Frøkjær Jensen
E-mail: nfj@km.dk 
Telefon 9759 2093

Kristine Jersin
E-mail: krje@km.dk  
Telefon 2427 9633

 

Arbejdsgruppe for Folkekirkens asyl- og flygtningearbejde

Formand: Karin Vestergaard
E-mail: keav@km.dk  
Telefon 9725 2538

Niels Iver Juul
E-mail: nij@km.dk 
Telefon 9863 1078

Nikolaj Frøkjær Jensen
E-mail: nfj@km.dk   
Telefon 9759 2093

Else Højvang
E-mail: elsehojvang@gmail.com
Telefon 50698442