Gudstjeneste og forkyndelse
Medlemmer

Stiftsudvalget for gudstjeneste og forkyndelse

Fra venstre: Valgmenighedspræst Margrethe Dahlerup Koch (formand) Kirkemusiker Anders Hjort Nielsen, Sogne- og stiftspræst Thomas Felter, Sognepræst Inge Marie Kirketerp Hansen, Menighedsråds – og Stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen

Udvalgsmedlemmer

Margrethe Dahlerup Koch (formand)
mdkoch@mail.dk

Thomas Felter (Stiftspræst)
tofe@km.dk

Karl Georg Pedersen
kgp@pedersen.mail.dk

Inge Marie Kirketerp Hansen
inkh@km.dk

Anders Hjort Nielsen
karuporganist@gmail.com