Diakoni
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Christian Fredsgaard
Formand

chrfredsgaard@gmail.com

Telefon: 40 42 03 72

Jeg er uddannet diakon og har de sidste 30 år beskæftiget mig med diakoni. Det være sig institutionsdiakoni men også frivilligt diakoni i og ud fra folkekirken.

Jeg har valgt at træde ind i stiftsudvalget for diakoni, for at være med til at synliggøre og fremme kirkens diakoni.

Mange mennesker søger efter fællesskab, nærvær, lyttende ører og hjælpende hænder. Som supplement til det etablerede systems hjælp, vil jeg arbejde for at folkekirkens diakoni må være synlig og virksom, hvor medmennesket er.

Christian Fredsgaard 

Ole Smed
Næstformand 

ole-smed@mail.dk

Mit navn er Ole Smed, til dagligt er jeg leder i Barnets Blå Hus i Vesthimmerland.

Jeg er uddannet diakon og socialpædagog, fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Sidenhen har jeg taget forskellige efteruddannelser som afhængighedsbehandler, supervisor og psykoterapeut. Jeg har siden jeg blev færdiguddannet i 1995 som diakon og socialpædagog, arbejdet indenfor området med hjemløshed, alkohol og stofmisbrug blandt både voksne og unge. De seneste 11 år ved Blå Kors.

Jeg vil gerne gøre en forskel for den diakonien, og ønsker et tættere samarbejde mellem sognene og de diakonale institutioner som er beliggende i nærheden.  

Ole Smed


Maj-Brit Hvid Christensen

mbhc@km.dk 

Jeg er sognepræst i Aulum-Hodsager pastorat og brænder for, at mennesker må møde evangeliet om Guds livsforvandlende og frisættende kærlighed.

Jeg har tidligere været ansat i Kirkens Korshær, bl.a. som korshærspræst i Fredericia. Kirkens diakoni har derfor en helt særlig plads i mit hjerte og jeg vil gerne arbejde for, at diakonien er en helt selvfølgelig og integreret del af det at være kirke også i Viborg stift. Som kirke må vi tage vores diakonale forpligtelse på os og vove at bryde og krydse grænser for at møde mennesker der hvor de er og slå følge med dem på deres livsvandring. 

Maj-Brit Hvid Christensen

Gert Primdahl
Medlem af Stiftsråd

ert@primdahls.dk

Jeg er formand for meninghedsrådet i Selde- Åsted. Desuden er jeg med i Viborg Stiftråd. 

Jeg ser diakoni som en vigtig del af kirkens arbejde. Jeg ønsker at diakoni udfra kirken bliver styrket. At der kan være inspiration til hvert sogn, så kirken i byen og kirken på landet kan komme godt igang / fortsætte med netop den form for diakoni, som egner sig til hvert område. 

Gert PrimdahlLissy Hauge Jensen

lhj@maabjergsogn.dk

Jeg hedder Lissy Hauge Jensen og er sognemedhjælper i Måbjerg og Ellebæk Sogne i Holstebro.

Jeg er så privilegeret i mit arbejde at være i berøring med mennesker fra hele aldersspekteret.Det medfører både  viden og forståelse for forskellige sammenhænge i et menneskes livssituation, hvor de end måtte befinde sig på alderskurven.

Det giver også en indsigt i, at kirken med sit budskab og sit rum, er efterspurgte emner.

Langt de fleste jeg møder og arbejder med, vil gerne være en del af det som foregår her.

Kirkens diakonale opgave ! – den er tydelig fordi hvert menneske er min næste, en dyrebar skabning - skabt og villet af Gud.

Det er vores opgave som kirke, at få øje på dette menneske. Det er vores opgave at hjælpe og værne om det liv der udfolder sig her.

Som kirke kan vi række en hånd til vor næste, og invitere til et fællesskab, som rækker langt ud over os selv.  

Lissy Hauge Jensen