Diakoni
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Christian Fredsgaard

Christian Fredsgaard
Formand

chrfredsgaard@gmail.com

Telefon: 40 42 03 72

Jeg er uddannet diakon og har de sidste 30 år beskæftiget mig med diakoni. Det være sig institutionsdiakoni men også frivilligt diakoni i og ud fra folkekirken.

Jeg har valgt at træde ind i stiftsudvalget for diakoni, for at være med til at synliggøre og fremme kirkens diakoni.

Mange mennesker søger efter fællesskab, nærvær, lyttende ører og hjælpende hænder. Som supplement til det etablerede systems hjælp, vil jeg arbejde for at folkekirkens diakoni må være synlig og virksom, hvor medmennesket er.

Christian Fredsgaard 

Alice Norup Mogensen

Alice Norup Mogensen

alicenorupmogensen@gmail.com 

Telefon: 41 57 61 85

Jeg er uddannet diakon/pædagog og arbejder på Hjertebo, et af Kristelig Handicapforenings bosteder. Siden endt uddannelse i 1995 på Diakonhøjskolen i Århus, har jeg primært beskæftiget mig med børn og voksne med udviklingshæmning. I mange år har jeg været frivillig leder i børneklubber og på div. lejre. 
I diakonien brænder jeg for, at "give det største til de mindste", at vi alle er lige for Gud og spørge ind til medmennesket, da jeg ikke kan tage noget for givet. Jeg har erfaret, hvor vigtig samtalen er. At møde mennesket, hvor det er, med et positivt sind. Dette finder jeg grundlæggende for al diakoni. Og må kirken være det sted, hvor folk oplever dette møde. 

Alice Norup Mogensen


 


 

Maj-Brit Hvid Christensen

Maj-Brit Hvid Christensen

mbhc@km.dk 

Jeg er sognepræst i Aulum-Hodsager pastorat og brænder for, at mennesker må møde evangeliet om Guds livsforvandlende og frisættende kærlighed.

Jeg har tidligere været ansat i Kirkens Korshær, bl.a. som korshærspræst i Fredericia. Kirkens diakoni har derfor en helt særlig plads i mit hjerte og jeg vil gerne arbejde for, at diakonien er en helt selvfølgelig og integreret del af det at være kirke også i Viborg stift. Som kirke må vi tage vores diakonale forpligtelse på os og vove at bryde og krydse grænser for at møde mennesker der hvor de er og slå følge med dem på deres livsvandring. 

Maj-Brit Hvid Christensen

Gert Primdahl
Stiftsrådsrepræsentant

ert@primdahls.dk

Jeg er formand for meninghedsrådet i Selde- Åsted. Desuden er jeg med i Viborg Stiftråd. 

Jeg ser diakoni som en vigtig del af kirkens arbejde. Jeg ønsker at diakoni udfra kirken bliver styrket. At der kan være inspiration til hvert sogn, så kirken i byen og kirken på landet kan komme godt igang / fortsætte med netop den form for diakoni, som egner sig til hvert område. 

Gert PrimdahlLissy Hauge Jensen

Lissy Hauge Jensen

lhj@maabjergsogn.dk

Jeg hedder Lissy Hauge Jensen og er sognemedhjælper i Måbjerg og Ellebæk Sogne i Holstebro.

Jeg er så privilegeret i mit arbejde at være i berøring med mennesker fra hele aldersspekteret.

Det medfører både  viden og forståelse for forskellige sammenhænge i et menneskes livssituation, hvor de end måtte befinde sig på alderskurven.

Det giver også en indsigt i, at kirken med sit budskab og sit rum, er efterspurgte emner.

Langt de fleste jeg møder og arbejder med, vil gerne være en del af det som foregår her.

Kirkens diakonale opgave ! – den er tydelig fordi hvert menneske er min næste, en dyrebar skabning - skabt og villet af Gud.

Det er vores opgave som kirke, at få øje på dette menneske. Det er vores opgave at hjælpe og værne om det liv der udfolder sig her.

Som kirke kan vi række en hånd til vor næste, og invitere til et fællesskab, som rækker langt ud over os selv.  

Lissy Hauge Jensen


Steen Hedemann Andreassen

Diakonipræst Steen Hedemann Andreassen

stean@km.dk

Telefon: 6080 4795
Kontor: Odshøjvej 7.B, 8800 Viborg

Jeg er diakonipræst i Viborg Stift (90 %) og sognepræst ved Houlkær Kirke (10%).

Jeg blev ordineret i 1993, da jeg var landssekretær i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse og i KFUM og KFUK i Danmark.


Siden har jeg arbejdet som studenterpræst ved Aarhus Universitet, som fængselspræst ved Statsfængslet Midtjylland og senest i Selvhjælp Silkeborg, hvor jeg har udviklet TRIVSELSgrupper for børn og unge i samarbejde mellem skoleansatte og frivillige gruppeledere.

Som diakonipræst er det min opgave at understøtte det diakonale arbejde i Viborg Stift og at inspirere og søsætte nye diakonale indsatser i samarbejde med frivillige ildsjæle, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og eksterne samarbejdspartnere.

Den samaritanske pligt er en fordring for os som kristen kirke. Vi kaldes konstant til at iklæde os barmhjertigheden og omsorgen og sendelsen finder sted ved gudstjenesten og nadveren.

Steen Hedemann Andreassen