Diakoni
Kalender

Arrangementer og kurser
Stiftsudvalget for Diakoni

30
jul

Pilgrimsvandring for veteraner

Der findes 36.000 krigsveteraner i Danmark. Alene omkring Viborg anslås der at være 1.350 veteraner. Veteranstøtten og diakonipræst Steen Andreassen inviterer veteraner til en uges pilgrimsvandring på Hærvejen i uge 31. Spred gerne programmet blandt veteraner og deres pårørende i jeres sogne. Pris: Det er gratis at deltage, da udgifterne til mad og logi dækkes af Veteranstøtten. Tilmeldingsfrist: 25. juni til en af lederne. Se programmet for vandringen og læs mere omkring tilmelding m.v..

24
aug

Pilgrimsvandring for indsatte på Kærshovedgård Udrejsecenter og danskere.

Stiftsudvalget for Diakoni arrangerer Pilgrimsvandring for indsatte på Kærshovedgård Udrejsecenter og danskere fra fredag den 24. – søndag den 26. august 2018 Distance: 53 km Se programmet, læs mere om vandringen og læs mere om tilmelding.

04
okt

Retræte for Kirke- og Kulturmedarbejdere - Tema: Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed

Temaet fokuserer på spændingen mellem at være omsluttet af Guds barmhjertighed og selv at være udøver af barmhjertighed som kirke– og kulturmedarbejder. Retræten er en stille retræte, hvor stilheden indledes efter aftensmaden torsdag, og først brydes under frokosten mandag. Mobiltelefoner efterlades hjemme eller i bilen. ANTAL DELTAGERE: 10. Alle bor på eget værelse. PRIS: 800 kr. som betales samtidig med tilmeldingen. TILMELDINGSFRIST: 1. september til retrætelederen. RETRÆTELEDER: Diakonipræst Steen Andreassen Se programmet for dagene, og læs mere om betaling, tilmelding m.v. samt kontakt for yderligere oplysninger

17
nov

Viborg Stifts Inspirationsdag

Biskoppen og Stiftsudvalgene under Viborg Stift inviterer alle præster, medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige til ”Viborg Stifts Inspirationsdag” En spændende dag, hvor alle deltagere efter egen interesse kan få ny viden og inspiration med hjem til egen kirke. Læs mere her, se programmet og tilmeld dig