Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet
Sorggrupper i Viborg Stift
Hånd på skulder

Sorggrupper i Viborg Stift

I en sorggruppe mødes man med andre, der står i samme situation. Her kan der deles tanker og findes den støtte, der er svær at finde andetsteds, måske endda hos de allernærmeste.

Logo for sorggrupper

Logo for sorggrupper i Folkekirken.dk

Sorg skal bæres

Grundlaget for kirkens sorggrupper er, at sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen med de efterladte. De fleste klarer dette ved hjælp af familie og netværk.

Netværk

I den forbindelse kan kirkens sorggrupper blive et støttende netværk, som kan hjælpe efterladte med at bære sorgen og den ændrede hverdag.
Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, som mange efterladte oplever og medvirke til at skabe nyt livsmod og muligheder for at klare hverdagen uden den afdøde.

Fællesskab med andre

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne den efterladtes sorg eller at presse vedkommende til at 'komme videre'. Men fællesskabet med andre, der har mistet, kan hjælpe med at bære sorgen og den forandrede hverdag. 

Det kan være en stor støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen og livets nye udfordringer. Mange opdager, at de ikke er alene med deres sorg og finder trøst i, at deres sorg har fællestræk med de andre deltageres oplevelser.

Man behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage i en sorggruppe.

Sorggrupperne vejledes af erfarne frivillige, som har kvalificeret til opgaven, og det er gratis at deltage.

Kontakt

Ønsker man kontakt til en sorggruppe, kan man henvende sig til sin lokale præst og der få hjælp til at finde en gruppe. Eller man kan klikke ind på www.sorggrupperifolkekirken.dk, hvor der er mulighed for at finde en lokal gruppe.