Oversigt over Provstier
Viborg Domprovsti
Stiftskort

Viborg Domprovsti

Vognmagervej 14
8800 Viborg
Telefon 8646 7686-1
viborg.domprovsti@km.dk
www.viborgprovstikontor.dk

Kør musen henover kortet så dukker sognene op og du kan klikke dig videre til sogn.dk´s beskrivelse af sognet. Det er også muligt at zoome ind på kortet for at få et tættere kig på kortet. Når du zoomer længere ind på kortet dukker alle sognenavne også op.

Fakta

Provstioplysninger

Indbyggere 59.965
Medlemmer 49.369
Kirker 34
Sogne 31
Pastorater 15
Præster 26

Kontakt

Domprovst
Thomas Frank
Sct. Leonis Stræde 1
8800 Viborg
8662 0437 
tofr@km.dk


Personalekonsulent
Mette Dam Nygaard
Vognmagervej 14
8800 Viborg
8646 7686
viborg.domprovsti@km.dk

Provstisekretær 
Anette Faarbæk Lilleør
Vognmagervej 14
8800 Viborg
8646 7686
afl@km.dk


Provstiudvalg
Bitten Sivebæk Jørgensen
Thomas Frank (Domprovst)
Kristine Jersin (præst)
Lillian Storgaard
Niels Carsten Marcussen
Knud Erik Christensen
Turi Bach Roslund
Svend Aage Madsen

Yderligere oplysninger