Oversigt over Provstier
Viborg Domprovsti

Viborg Domprovsti

Vognmagervej 14
8800 Viborg
Telefon 8646 7686-1

viborg.domprovsti@km.dk
www.viborgprovstikontor.dk

Provstikontor

Domprovst
Thomas Frank

Sct. Leonis Stræde 1
8800 Viborg
8662 0437 
tofr@km.dk


Provstisekretær 
Anette Faarbæk Lilleør

Vognmagervej 14
8800 Viborg
8646 7686
afl@km.dk


Personalekonsulent
Mette Dam Nygaard

Vognmagervej 14
8800 Viborg
8646 7686
viborg.domprovsti@km.dkProvstiudvalg

Bitten Sivebæk Jørgensen
Thomas Frank (Domprovst)
Kristine Jersin (præst)
Lillian Storgaard
Niels Carsten Marcussen
Knud Erik Christensen
Turi Bach Roslund
Svend Aage Madsen

Yderligere oplysninger

Sogneoplysninger

Indbyggere 59.965
Medlemmer 49.369
Kirker 34
Sogne 31
Pastorater 15
Præster 26