Oversigt over Provstier
Skive Provsti

Skive Provsti

Sallinggade 1, 1.tv.
7800 Skive
9676 1044


e-mail: skive.provsti@km.dk
www.skiveprovsti.dk


Provstikontor

Provst - Skive
Betty Grønne Ahrenfeldt

Bilstrupparken 3
7800 Skive
3053 7667
bgah@km.dk


Provst 
Susan Aaen

Bredgade 62, Glyngøre
7870 Roslev 
9773 1011
saa@km.dk


Provstisekretær 
Jette Dalsgaard

Sallinggade 1, 1.tv.
7800 Skive
9676 1044
jeda@km.dk


Provstisekretær
Bodil Kristensen

Sallinggade 1, 1. tv.
7800 Skive
9676 1044
bok@km.dk


Provstiudvalg

Erik Krogh Kristensen
Margit Bisgaard Simonsen
Susan Aaen (Provst)
Bjarke Mikael Møller-Sørensen (Præst)
Jens Pedersen
Betty Grønne Ahrenfeldt (Provst)
Hanne Jørgensen
Ruth Foged Bodilsen
Morten John Karmann Østergaard

Yderligere oplysninger

Provstioplysninger

Indbyggere 28.437
Medlemmer 25.479
Kirker 15
Sogne 13
Pastorater 8
Præster 12