Fortsæt til hovedindholdet
Legater
Provst H.C. Erichsens Legat
Stiftskort

Provst H.C. Erichsens Legat

Det bemærkes, at legatet er under afvikling men kan søges i 2022

Beskrivelse

Provst H.C. Erichses Legat er øremærket til teologiske studenter, fortrinsvis sønner af præster, der er eller har været ansat i Middelsom-Sønderlyng Herreders provsti.

Krav

Se ovenfor under beskrivelsen og læs nærmere om fundatsens bestemmelser på ansøgningsskemaet.

Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema sendes til Viborg Stift, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.

Ansøgningsfrist

Skal ansøges hvert år inden den 1. december.

Uddelinger

Uddelingstidspunkt er hvert år medio december.