Legater
Provst H.C. Erichsens Legat

Provst H.C. Erichsens Legat

Beskrivelse

Provst H.C. Erichses Legat er øremærket til teologiske studenter, fortrinsvis sønner af præster, der er eller har været ansat i Middelsom-Sønderlyng Herreders provsti.

Krav

Se ovenfor under beskrivelsen og læs nærmere om fundatsens bestemmelser på ansøgningsskemaet.

Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema sendes til Viborg Stift, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.

Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden 1. november.

Uddelinger

Uddelingstidspunkt er medio december. Der uddeles ca. kr. 14.000,00 årligt