Fortsæt til hovedindholdet
Legater
Grosserer Jens Holst Legat
Stiftskort

Grosserer Jens Holst Legat

Det bemærkes, at legatet er under afvikling men kan søges i 2022

Beskrivelse

Grosserer Jens Holsts Legat er øremærket til piger som har mistet en, eller begge, forældre.

Krav

Grosserer Jens Holsts Legat kan søges af fader- eller moderløse piger af arbejder- og håndværkerstanden i Jylland til opdragelse, undervisning og eventuel videre uddannelse, herunder undervisning i husgerning. 
Forældrene skal have været bosiddende i Jylland.

Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema sendes til Viborg Stift, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.

Ansøgningsfrist

Skal ansøges hvert år inden 1. november.

Uddelinger

Uddelingstidspunktet er december måned.
Der uddeles ca. kr. 40.000 årligt.