Stiftet
Legater

Legater der administreres af Viborg Stift

Et antal legatportioner er ledige til uddeling hvert år ultimo december i nedennævnte legater, der administreres af Viborg Stift: