Kirketælling
Praktisk om tællingen
Kugleramme

Tælling/deltagerstatistik

Indtastningen af antallet af deltagere sker via DAP eller via www.sogn.dk/admin

Sognekode og adgangskode findes under menupunktet: mit menighedsråd på DAP.

Det er antallet af ikke-lønnede deltagere, der skal tælles.

Det er muligt at indberette antallet af deltagere vha. en mobiltelefon eller via www.sogn.dk/admin.

Hvis man  vælger at taste ind i systemet via www.sogn.dk/admin, skal antal deltagere være tastet ind den 10. i den efterfølgende måned.
Det vil sige, at alle tal for april skal være tastet ind senest den 10. maj.

Ved begravelser og bisættelser i kapellerne i Herning, Holstebro og Viborg vil kirkegårdspersonale tælle og indberette deltagerantal direkte til stiftet.


Kontakt

Jan Carstens
Kordegn 
tlf. 8661 5333
e-mail: JACA@km.dk