Stiftet
Kirketælling fordelt på provstier

Kirketælling fordelt på Provstierne i Viborg Stift

Standardanalyse, foretaget af FUV over kirketællinger i Viborg Stift 2017


Viborg Stift har via FUV fået foretaget en standardanalyse af Stiftets aktivitetsdata (såkaldte kirketællinger) for 2017. 
 
Analyserne for Viborg Stift som helhed samt for hvert af Provstierne fremgår af filerne nedenfor.

2017

Viborg Stift

Viborg Domprovsti

Viborg Østre Provsti

Salling Provsti

Skive Provsti

Vesthimmerlands Provsti

Ikast-Brande Provsti

Struer Provsti

Holstebro Provsti

Lemvig Provsti

Herning Nordre Provsti

Herning Søndre Provsti


Tidligere år

Kirketællingerne for tidligere år kan fås ved at sende forespørgsel herom til Jan Carstens, mail JACA@KM.DK