Kirketælling/deltagerstatistik
Praktisk om tællingen

Tælling / deltagerstatistik

Fra den 1. april 2013 begynder en opgørelse af antallet af deltagere ved gudstjenester og handlinger samt arrangmenter og møder.

Indtastningen af antallet af deltagere sker via DAP eller via www.sogn.dk/admin
Sognekode og adgangskode findes under menupunktet: mit menighedsråd på DAP.

Det er antallet af ikke-lønnede deltagere, der skal tælles.

Det er muligt at indberette antallet af deltagere vha. en mobiltelefon eller via www.sogn.dk/admin.

Hvis man  vælger at taste ind i systemet via www.sogn.dk/admin, skal antal deltagere være tastet ind den 10. i den efterfølgende måned.
Det vil sige, at alle tal for april skal være tastet ind senest den 10. maj.

Ved begravelser og bisættelser i kapellerne i Herning, Holstebro og Viborg vil kirkegårdspersonale tælle og indberette deltagerantal direkte til stiftet.


Kontakt

Jan Carstens
Kordegn 
tlf. 8661 5333
e-mail: JACA@km.dk