GIAS
Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål og svar

Problemer med: Du har modtaget ny post fra GIAS-Centret

Der er p.t. en del borgere, der får en besked om ny post fra GiasCentret, men som ikke kan se fakturaen i e-boks.

Som borger skal man logge direkte på www.e-boks.dk og ikke på www.borger.dk.

Når man logger på www.e-boks.dk kommer man igennem opstartsprocessen, hvor man bl.a. skal acceptere vilkår i e-boks. Derefter vil man kunne se dokumentet.

Ubemidlede - betaling for gravsted

I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede, har Kirkeministeriet den 20. oktober 2014 udarbejdet et notat herom.
Se notatet.

Hvem skal have betaling for hvad?
Kirken skal have betaling for erhvervelse, urnenedsættelser og gravning af grav. GiasCenter sender erindring til gravstedsindehaveren, hvis tilbuddet fra kirken om vedligehold ikke betales rettidigt.

Hvem skal jeg kontakte, hvis boet ligger i skifteretten?
Du skal kontakte kirken, men du vil stadig modtage påmindelser fra GiasCenter, da vi desværre ikke kan stoppe denne proces.

Hvor får jeg oplysninger om priser på gravsteder m.m.?
Det gør du ved at kontakte kirken.

Kan man ændre i et eksisterende tilbud?
Nej. Du skal kontakte kirken for at få oprettet et nyt tilbud. Kirken skal så huske at slette det gamle tilbud.

Jeg har ikke modtaget tilbuddet eller det bortkommet. Hvad gør jeg?
Du skal kontakte kirken.

Er det muligt at lave en afdragsordning?
Nej, det er desværre ikke muligt.

Er der mulighed for at lave fremdige gravstedsaftaler?
Nej, det er desværre ikke muligt.

Er der mulighed for at skifteretten betaler tilbuddet/kan der udskrives tilbud direkte til skifteretten? 
Nej, det er desværre ikke muligt.