GIAS
Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Fakta

Problemer med: Du har modtaget ny post fra GIAS-Centret

Der er p.t. en del borgere, der får en besked om ny post fra GiasCentret, men som ikke kan se fakturaen i e-boks.

Som borger skal man logge direkte på www.e-boks.dk og ikke www.borger.dk.

Når man logger på www.e-boks.dk kommer man igennem opstartsprocessen, hvor man bl.a. skal acceptere vilkår i e-boks. Derefter vil man kunne se dokumentet.

Fakta

Ubemidlede - betaling for gravsted

I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede, har Kirkeministeriet den 20. oktober 2014 udarbejdet et notat herom.
Se notatet.

Fakta

Hvem skal have betaling for hvad?

Kirken skal have betaling for erhvervelse, urnenedsættelser og gravning af grav. GiasCenter sender erindring til gravstedsindehaveren, hvis tilbuddet fra kirken om vedligehold ikke betales rettidigt.

Fakta

Hvem skal jeg kontakte, hvis boet ligger i skifteretten?

Du skal kontakte kirken, men du vil stadig modtage påmindelser fra GiasCenter, da vi desværre ikke kan stoppe denne proces.

Fakta

Hvor får jeg oplysninger om priser på gravsteder m.m.?

Det gør du ved at kontakte kirken.

Fakta

Kan man ændre i et eksisterende tilbud?

Nej. Du skal kontakte kirken for at få oprettet et nyt tilbud. Kirken skal så huske at slette det gamle tilbud.

Fakta

Jeg har ikke modtaget tilbuddet eller det bortkommet. Hvad gør jeg?

Du skal kontakte kirken.

Fakta

Er det muligt at lave en afdragsordning?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Fakta

Er der mulighed for at lave fremtidige gravstedsaftaler?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Fakta

Er der mulighed for at skifteretten betaler tilbuddet/kan der udskrives tilbud direkte til skifteretten? 

Nej, det er desværre ikke muligt.