GIAS center
Oversigter over urnenedsættelser på privat grund og askedeling

Urnenedsættelser og deling af aske

Pr. 1. august 2008 overtog stifterne administrationen af sager vedrørende askedeling og urnenedsættelse på privat ejendom fra Kirkeministeriet, jvf. begravelseslovens §3, stk. 4. Kirkeministeriet har bedt Viborg Stift indsamle og offentliggøre disse tal for samtlige stifter.

Fakta

De samlede opgørelser for alle stifter: