Fortsæt til hovedindholdet
GIAS center
Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Fakta

Er der mulighed for at skifteretten betaler tilbuddet/kan der udskrives tilbud direkte til skifteretten? 

Nej, det er desværre ikke muligt.

Fakta

Er der mulighed for at lave fremtidige gravstedsaftaler?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Fakta

Er det muligt at lave en afdragsordning?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Fakta

Hvor får jeg oplysninger om priser på gravsteder m.m.?

Det gør du ved at kontakte kirken.

Fakta

Hvem skal jeg kontakte, hvis boet ligger i skifteretten?

Du skal kontakte kirken, men du vil stadig modtage påmindelser fra GiasCenter, da vi desværre ikke kan stoppe denne proces.

Fakta

Hvem skal have betaling for hvad?

Kirken skal have betaling for erhvervelse, urnenedsættelser og gravning af grav. GiasCenter sender erindring til gravstedsindehaveren, hvis tilbuddet fra kirken om vedligehold ikke betales rettidigt.

Fakta

Hvad er en obligatorisk ydelse?

Vedligeholdelse, herunder obligatorisk vedligeholdelse

Hvis der erhverves et gravsted, hvor der skal foretages vedligehold, er det hovedreglen, at gravstedsindehaveren selv kan foretage denne.

I nogle tilfælde, som fx plænegravsteder, er det dog kirkegårdens personale, der foretager vedligeholdelsen. I dette tilfælde skal der oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale. Dette bør være oplyst ved aftalens indgåelse af bedemanden og/eller kirkegården. 

Fakta

Hvem betaler, når der ikke er penge i dødsboet?

Når der ikke er penge i dødsboet skal den, der bestiller begravelsen, betale for den.
Der er mulighed for at overlade begravelsen til kommunen, når der ikke er penge i boet. Når kommunen bestiller begravelsen, vil kommunen komme til at stå som gravstedsindehaver.

Fakta

Hvem skal have betaling for hvad?

Kirken sender faktura for erhvervelse, urnenedsættelse og gravning af grav. Du skal betale direkte til kirken for dette.

Kirken sender tilbud på vedligeholdelse af gravstedet. Du skal betale til GiasCentret for dette. GiasCentret sender brev til dig, hvis du ikke betaler tilbuddet til tiden.

Fakta

Hvem skal jeg kontakte, hvis dødsboet ligger i skifteretten?

Du skal kontakte kirken, hvis dødsboet ligger i skifteretten, men du vil stadig modtage breve om manglende betaling fra GiasCentret, da GiasCentret ikke kan stoppe rykkerprocessen.

Fakta

Hvor får jeg oplysninger om priser på gravsteder m.v.?

Du får oplysninger om priser på gravsteder m.v. ved at kontakte kirken.

Fakta

Hvorfor hedder det et tilbud ?

På den fremsendte ”regning” bruges ordet tilbud.

Dette skyldes, at mange pårørende til afdøde ønsker at se flere forskellige tilbud på typer af gravsteder samt forskellige typer vedligehold af disse. Systemet er derfor opsat til, at de pårørende kan få flere tilbud med hjem og derefter i ro og fred træffe beslutning om, hvad man ønsker.

 Det er ikke usædvanligt, at dette også er tilfældet for pårørende, som overvejer fx fællesgrav.

 Muligheden for at oprette flere tilbud i systemet er altså årsagen til, at man skriver tilbud på ”regningen”.

Fordi der ofte udsendes flere tilbud, vil det være uhensigtsmæssigt momsmæssigt, hvis de blev udstedt som fakturaer i stedet. Dette vil medføre betaling og tilbageførsel af moms for hvert tilbud, som ikke anvendes.

Fakta

Jeg har ikke modtaget tilbuddet eller det bortkommet. Hvad gør jeg?

Du skal kontakte kirken.

Fakta

Kan jeg lave en afdragsordning?

Det er ikke muligt at lave en afdragsordning.

Fakta

Kan jeg reservere et gravsted?

Du kan reservere et gravsted, hvis kirkegårdens vedtægter giver mulighed for det.
For at reservere et gravsted, skal du betale for eventuel vedligeholdelse fra tidspunktet for aftalens indgåelse.
Det er ikke muligt at lave en aftale, hvor der først betales fra tidspunktet for nedsættelse af kiste/urne.

Fakta

Kan jeg ændre et tilbud?

Har du ændringer til tilbuddet, skal du kontakte kirken for at få oprettet et nyt tilbud. 

Fakta

Kan man ændre i et eksisterende tilbud?

Nej. Du skal kontakte kirken for at få oprettet et nyt tilbud. Kirken skal så huske at slette det gamle tilbud.

Fakta

Hvorfor skal jeg betale for begravelse i de anonymes grav (fællesplænen)?

Priserne for vedligeholdelse af gravsteder må ikke overstige de faktiske omkostninger, som kirkegården har ved at vedligeholde gravstederne. Dette gælder uanset, om det er en frivillig aftale eller en obligatorisk aftale.

Hvis den fulde omkostning ikke dækkes af gravstedsejeren, kan omkostningen kun dækkes af kirkeskatten. Hvis den fulde omkostning ikke dækkes, får det den konsekvens, at det i praksis er folkekirkens medlemmer – altså dem som betaler kirkeskat – der betaler ”underskuddet” for dem, som ikke er medlemmer. Dette vurderes uhensigtsmæssigt, og er ikke i overensstemmelse med reglerne for prisfastsættelse i det offentlige.

Taksterne (priserne) fastsættes årligt af provstiudvalget i de enkelte provstier. 

Fakta

Post i e-Boks

Når du får besked om at der er post fra GiasCentret i e-Boks, skal du logge direkte på www.e-boks.dk og ikke på www.borger.dk. Hvis du logger på via borger.dk, kan posten ikke læses.

Fakta

Problemer med: Du har modtaget ny post fra GIAS-Centret

Der er p.t. en del borgere, der får en besked om ny post fra GiasCentret, men som ikke kan se fakturaen i e-boks.

Som borger skal man logge direkte på www.e-boks.dk og ikke www.borger.dk.

Når man logger på www.e-boks.dk kommer man igennem opstartsprocessen, hvor man bl.a. skal acceptere vilkår i e-boks. Derefter vil man kunne se dokumentet.

Fakta

Ubemidlede - betaling for gravsted

I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede, har Kirkeministeriet den 20. oktober 2014 udarbejdet et notat herom.
Se notatet.