Reformationsfejringen
Plant håb

Plant håb

Opfordring fra Grøn Kirke, Danske Kirkers Råd til træplantning lokalt og ude i verden i jubilæumsåret for Reformationen


Den fremtid vi ønsker os  
En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? ” Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.” Reformationsjubilæet fejres på mange forskellige måder i Danmark og andre lande. Det får os ikke alene til at se tilbage, men til at besinde os og se fremad på den verden, vi ønsker at give videre til kommende generationer. Vi ser alt det herlige på jorden, som vi sammen har fået og har fået medansvar for.  Men vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte ændringer i klima, miljø og livsvilkår. Det er nemt at miste modet. Men som kristne kan vi vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ!

Plant lokalt
Grøn Kirke foreslår alle menigheder at planlægge et par gode dage i 2017 til at plante håbstræer eller anlægge lidt natur. Det kan ske i samarbejde med nabokirker, andre trossamfund eller lokale foreninger. Plant og lad gro, hvad der giver glæde og mening, og brug det derefter i fællesskab:

* Plant æbletræer f.eks. af gode danske æblesorter, eller
* Plant andre slags træer og buske, gerne hjemmehørende danske arter
* Lav grønne livsrum i byen og skab blomsterenge og vandhuller
* Bevar det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved kirkedigerne

Plant ude i verden
Nogle steder i verden mister lokalbefolkninger deres livsgrundlag på grund af klimaforandringerne og mangel på træer. Vi opfordrer til at plante træer herhjemme og samtidig støtte træplantning i områder, der er særligt sårbare i Cambodia og i Myanmar. Denne træplantning formidles af Danmission og Folkekirkens Nødhjælp, og man kan give en donation på 500 kr. eller mere til håbstræer.
Kontakt til Danmission (Cambodia): Christina Dahl, cd@danmission.dk
Kontakt til Folkekirkens Nødhjælp (Myanmar): Birthe Juel Christensen, bjc@dca.dk

Lancering
Lanceringen af Plant håb-kampagnen skete den 7. maj 2016 i forbindelse med afholdelsen af Himmelske Dage i København.

Se tekst om kampagnen.

I hører mere
I løbet af 2016 og 2017 vil vi komme med flere oplysninger. Vi håber, at I vil være med og opfordrer jer til at fortælle om jeres planer.  Send gerne en mail til os: planthaab@gronkirke.dk, og se mere på www.gronkirke.dk/plant-haab.
Grøn Kirke arrangerer kampagnen i samarbejde med Danmission og Folkekirkens Nødhjælp.


Mange hilsner

Grøn Kirke
Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 1
DK-2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 3082 4663
E-mail: planthaab@gronkirke.dk 
www.danskekirkersraad.dk
www.gronkirke.dk
www.planthaab.dk