Opfølgning fra den 31. oktober 2017
Nyheder

Sikken dag!

1.400 børn på Domkirkepladsen til Reformationsfest – og hvilken fest!


Dagen begyndte i Domkirken med morgensang, der blev krydret af ”kirkegymnastik”. Hvor børnene skulle dreje hovedet til venstre og se kalkmalerierne der, kigge til højre, hvor der også var malerier og se opad, hvor også loftet var dekoreret og til sidst kigge bagud på orglet, hvor organisten vinkede til de mange børn. Ja, der var faktisk så mange, at morgensangen var inddelt i 3 hold.

Derefter gik det slag i slag med mange spændende tilbud. I det ene af teltene på Domkirkepladsen blev der danset folkedans med god hjælp af instruktører, der var i middelalderens dansedragter. I det andet telt blev der sat fokus på teser og bandbuller. Eleverne havde selv lavet moderne teser med tekster og som symboler. De blev alle hængt op på pladsen, og desuden var der mulighed for at skrive sin egen bandbulle og sætte ord på, hvad man gerne ville være fri for. Disse bandbuller blev derefter brændt på bålfade!


Travlhed på Domkirkepladsen

Pandekager

Masser af børn

Hjemmelavede teser

Folkedans

Bandbuller

Trængte man til en forfriskning var der også tilbud om en pandekage og en kop suppe. 

Meget andet kunne peges på i denne mange spændende tilbud, der var programsat til skoleeleverne.