Reformationsfejringen
Lutheraftener i Distriktsforeningerne

Luther-aftener 

Eksklusivt kursustilbud for menighedsrådsmedlemmer i Viborg Stift ”Luther og reformationen”


Viborg Stift er for alvor i fuld gang med at åbne for forberedelserne til markeringen af 500 året for reformationen i 2017. 

Visionen er, at alle menighedsrådsmedlemmer i Viborg Stift får en fælles indføring i Luthers liv og reformationens teologi i 1500 tallet og, hvordan det påvirker vores måde at være kirke på i dag. 

I fællesskab mellem Viborg Stiftsråd, alle provstier og stiftets distriktsforeninger har alle menighedsrådsmedlemmer været indbudt til 3 Luther-aftener, som har været udbudt eksklusivt for menighedsrådsmedlemmer.

Lutheraftenerne har været afholdt jfr. nedenfor:

DISTRIKTSFORENINGERNE FOR VIBORG ØSTRE PROVSTI, VIBORG DOMPROVSTI OG VESTHIMMERLANDS PROVSTI

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00
Torsdag den 14. april 2016 kl. 18.00
Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00


DISTRIKTSFORENINGERNE FOR SKIVE OG SALLING PROVSTIER

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00
Onsdag den 20. april 2016 kl. 18.00
Torsdag den 12. maj 2016 kl. 19.00