Reformationsjub. 2017
Inspirationsmateriale til Reformationsgudstjenester

Inspirationsmateriale

Inspirationsmateriale til Reformationsgudstjenester i Viborg Stift


En arbejdsgruppe, bestående af Teologisk konsulent Henning Thomsen, sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, sognepræst Jakob Fløe Nielsen, Sogne- og ungdomspræst Karen Togsverd Hansen og sogne- og stiftspræst Thomas Felter har samlet et inspirationsmateriale til Reformationsgudstjenester i Viborg Stift.


Opgaven har været at lave et kompendium/inspirationsmateriale, der indeholder forslag og ideer til de forskellige dele som en reformationsgudstjeneste kan bestå af – hvad enten den mest er til den historiske eller aktualiserede side - og hvad enten sognet er lille eller stort, med dertil hørende få eller mange ressourcer.


Materialet vil løbende blive opdateret med flere forslag og ideer.


Øvrigt

Det kan være en idé at medinddrage konfirmanderne i gudstjenesten, hvis man har arbejdet med reformationen sammen med dem.