Oversigt over Provstier
Skive Provsti

Skive Provsti

Sallinggade 1, 1.tv.
7800 Skive
9676 1044


e-mail: skive.provsti@km.dk
www.skiveprovsti.dk


Provstikontor

Provst
Betty Grønne Ahrenfeldt

Bilstrupparken 3
7800 Skive
3053 7667
bgah@km.dk 


Provstisekretær 
Bodil Kristensen 

Sallinggade 1, 1.tv.
7800 Skive
9676 1044
bok@km.dk

Provstiudvalg

Margit Bisgaard, Rødding
Jens Pedersen, Egeris
Erik Krogh Kristensen, Rybjerg
Ruth Bodilsen, Glyngøre
Jørgen Nielsen, Skive

Provstioplysninger

Indbyggere 28.437
Medlemmer 25.479
Kirker 15
Sogne 13
Pastorater 8
Præster 12