Oversigt over Provstier
Ikast-Brande Provsti

Ikast-Brande Provsti

PROVSTIKONTOR

Kirkegade 8
7430 Ikast
5134 2240

E-mail: ikast-brande.provsti@km.dk
Hjemmeside: https://provsti.dk/ikast-brande/

Provst
Poul Erik Knudsen

Rolighedsvej 10
7430 Ikast
E-mail: pekn@km.dk
Tlf. 5129 5995

Sekretær
Lise-Lotte Maibritt Pilgaard

Kirkegade 8
7430 Ikast
E-mail: lpi@km.dk

Tlf. 5134 2240

Provstiudvalg

Poul Erik Knudsen
(formand)

Søren Brandt Andersen
(næstformand)

Anker Tang Sørensen

Erling Østergaard

Ernst Pold

Niels Carl Villumsen

Knud Erik Bjerre

Erik Lippert Bjørn (præst)

Poul Erik Knudsen (provst)

Provstioplysninger

Indbyggere 53.661
Medlemmer 47.353
Kirker 27
Sogne 24
Pastorater 14
Præster 19