Oversigt over Provstier
Herning Søndre Provsti

Herning Søndre Provsti

Provstikontor

Provst
Kirsten Braad Thyssen

Løvbakkevej 7, Gullestrup
7400 Herning
9721 3422
kbt@km.dk


Provstisekretær
Kirsten Kruse Elmholdt

Gl. Kirkevej 33
7400 Herning 
9714 7771
kke@km.dk

Provstiudvalg

Jens Martin Christensen
Erik Ove Nielsen
Poul Bech
Ejvind Dahl
Anne Marie Søe Nørgaard
Jørgen Andersen
Thomas Bank Møller (præst)
Asger Grove Korsholm (provst)
Kirsten Braad Thyssen (provst)

Sogneoplysninger

Indbyggere 35.436
Medlemmer 32.256
Kirker 22
Sogne 20
Pastorater 10
Præster 16