Til præster
Nyheder

Vielse udenfor kirkens rum

Indtil nu har det kun været muligt at blive borgerligt viet udenfor kirkens rum. Men det er nu også muligt, at blive viet af en præst på denne måde. 

HUSK 

Ansøgningen til biskoppen skal ALTID sendes via tjenestevejen (via provsten)

 

Biskopperne besluttede på et bispemøde at lave en forsøgsperiode på to år. Denne forsøgsperiode er nu forlænget  Retningslinjerne for at en vielse kan finde sted udenfor kirkens rum er, at brudeparret har en særlig tilknytning til stedet, og at brudepar og præst kan blive enige.  Det har længe været almindeligt, at holde friluftsgudstjenester, og det ligger i naturlig forlængelse heraf, at vielser udendørs også er mulige.

Se biskoppens brev her

For alle vielser udenfor kirken gælder, at de skal evalueres af både brudepar og af præster. Evalueringsskemaet skal indsendes til biskoppen.

Se evalueringsskema for præster her

Se evalueringsskema for brudepar her


Har kirkens personale pligt til at medvirke ved vielser uden for kirkens rum ?


Kirkeministeriet har i et notat fra 29. august 2017 - "Notat fra Kirkeministeriet: Tjenstlige anvisninger til kirkefunktionærer - særligt i forbindelse med vielser uden for kirkens rum" - redegjort for, hvorledes kirkebetjeningen er stillet i forhold til at medvirke ved vielser uden for kirkens rum.

Se notatet her