Til præster
Nyheder

Studieuge

En gang årligt kan præster få bevilget tjenestefri med løn i en uge (syv dage). Ugen er tænkt som sammenhængende tid til læsning.


Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for, hvad der skal læses og hvem, der varetager embedet i læseugen.

Ansøgningen skal sendes til provsten, der tildeler studieuger.

Læseugen kan ikke benyttes til at være rejseleder eller andet.