Stiftspræstekursus 2018
Samtalesaloner

Samtalesaloner

Stiftspræstekursus 2018

De 6 samtalesaloner er alle valgt under indtryk af religionskritikkens udtryk.


De fokuserer med andre ord på, hvor kirken kommer med et modsvar eller kan gøre det.

Samtalesalonerne begynder alle med et oplæg på ca. 30 min, hvorefter deltagerne inddrages.


Hver deltager i stiftspræstestævnet skal vælge tre saloner i prioriteret rækkefølge.


 Bodil Lodberg:

”Diakoni – et svar på kritikken?”

Er diakonien stedet, hvor kirkens relevans er åbenlys; ja hvad er diakoni i det hele taget - historisk og aktuelt? Og hvad er dens afgørende pointe?

Johannes Værge: 

”Rygter om Gud”

Det gudsbillede, kritikken retter sig mod, er det nu også kristendommens eget eller hvordan er det lige? Og hvis det ikke er tilfældet, hvad er da grunden til, at det har sat sig igennem?

Lone Vesterdal: 

”Robusthed – mellem alt og intet”

Robusthed er en eftertragtet egenskab i dag; men hvad gør vi, når vi oplever modgang så meningsløs,  at vi bliver handlingslammede?

Martin Drengsgaard: 

”Brad Pitt møder Kierkegaard”

”Vores store depression er vores liv” – sådan lyder det i filmen Fight Club. Hvordan finder det moderne menneske ind til en meningsgivende fortælling om selvet; kunne Kierkegaard være en hjælp?

Fight Club møder Sygdommen til Døden.

Kjeld Sloth: 

”Undskam – kirken og skammen”

Efter katastroferne kom skylden. I dag er alt vores skyld undtagen skylden selv – og skammen over den.
Hvordan omgås vi det fænomen, som endda lægger navn til teenagernes signaturserie?

Birgitte Graakjær Hjort: 

”Nadveren som forrædernes måltid”

Hver gang kirken anklages for at guddommeliggøre mennesket, dukker den grundlæggende identifikations-handling i gudstjenesten op: nadveren. Og det underlige er, at den fra første færd er blevet skildret som forrædernes måltid. Hvad ligger der i det?