Præster
Til præster

Til præster

Ny håndbog for præster

Få hurtige og konkrete oplysninger om dine ansættelsesvilkår som præst. En ny overskuelig håndbog giver oplysninger om f.eks. løn, fravær, sygdom og ... Læs mere

Studieuge

En gang årligt kan præster få bevilget tjenestefri med løn i en uge (syv dage). Ugen er tænkt som sammenhængende tid til læsning. Læs mere

Supervision

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejl... Læs mere

Vejlederpræster

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejl... Læs mere

Vis flere