Præster
Til præster

Til præster

Præstehåndbog

Stifterne har i fællesskab lavet en håndbog for præster, der indeholder noget om lønvilkår, fravær, øvrige ansættelsesvilkår og fratrædelse. ... Læs mere

Studieuge

En gang årligt kan præster få bevilget tjenestefri med løn i en uge (syv dage). Ugen er tænkt som sammenhængende tid til læsning. Læs mere

Supervision

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejl... Læs mere

Vejlederpræster

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejl... Læs mere

Vis flere