Stiftpræster
Stiftpræst for mission og religionsmøde

Stiftpræst for mission og religionsmøde

Peter Nikolaj Frøkjær Jensen
nfj@km.dk 
9759 2093

Jeg hedder Nikolaj Frøkjær-Jensen og er stiftspræst for mission og religionsmøde med en kvote på 25% samtidig med at jeg er sognepræst i et tre-sognspastorat i Salling provsti.

Som stiftspræst arbejder jeg tæt sammen med stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde. Desuden arbejder jeg sammen med stiftets korps af provstipræster for ydre mission, der spredt over stiftet arbejder for udbredelsen af kendskabet til kirkens globale engagement i samarbejde med de lokale provstiudvalg for ydre mission, hvor sådanne forefindes.

Fra stiftets side afholder vi hvert år en stor missionskonference. Desuden tilbyder vi en række andre arrangementer for præster og menigheder.

Samtidig forsøger jeg at følge med i udviklingen af den religiøse verden i stiftet og forsøger at komme rundt og besøge moskeer og andre religiøse institutioner i området.

Jeg fungerer også som konsulent og har hjulpet præster og menigheder med forskellige problemstillinger relateret til mødet med fremmede religioner og kulturer. Da dette område selvsagt er meget stort, kan min hjælp ofte bestå i at trække på mit netværk for dermed at finde en person, der netop har indsigt i den særlige problemstilling, som er opstået.

Jeg bruger også en del tid på at komme rundt i stiftet og holder en del foredrag om emner relateret til kirkens globale mission og mødet med andre religioner.

Her trækker jeg ofte på min egen erfaring som udsendt til Det Lutherske Teologiske Seminarium i Hong Kong, hvor jeg i en periode på 12 år dels underviste i Religion og Kulturinstituttet under systematisk teologi; dels fungerede som international koordinator for seminariet. Her havde jeg bla. en væsentlig del af ansvaret for de programmer, som seminariet kørte i samarbejde med Mekong Mission Forum under Det Lutherske Verdensforbund i Vietnam, Laos, Cambodja og Myanmar (Burma).