Præster med særfunktioner
Marie Ginnerup - korshærspræst

En stor familie i Kirkens Korshær

Marie Ginnerup Vestergaard har været sognepræst ved Hedeagerkirken i Herning siden 2012. Derudover er hun 25 % korshærspræst i Herning by.

Opgaver i juletiden

Mange af de opgaver, der fylder her i juletiden, ligner egentlig de ting, der fylder resten af året som sognepræst.

Kirkens korshær i Herning er dels ”Huset” på Fruehøjvej, og så har de noget familiearbejde, som udgår fra en genbrugsbutik nede i byen. Der har de to lønnede medarbejdere, som har kontakt til mange familier her i Herning. Når brugerne af huset er samlet for at lave julehygge, vil de gerne have, at jeg kommer og snakker med dem. De vil også gerne have, at jeg kommer og fortæller en historie, og synger julesalmer med dem – de vil gerne synge.

En af mine opgaver som præst er – sammen med de øvrige præster i Herning – at samle ansøgninger om julehjælp sammen. Vi får både julehjælp fra flere private organisationer og fra Herning kommune. De vil gerne have, at vi præster fordeler den julehjælp. De får så en check, som de kan bruge til at købe julegaver eller julemad for.

Juleaften er der plads til 35, sidste år var der mange flere, men i år har de sat grænsen ved 35, så alle får en god oplevelse. Huset er for de mennesker, der er udsatte – det er deres hus og deres familie. De kender hinanden rigtigt godt, for de spiser derhenne stort set hver dag. Og mange af dem bruger hinanden som deres familie. Juleaften er jo der, hvor familien er i centrum. Derfor synes jeg, det er rigtig godt, de har nogen at være sammen med. Jeg holder så en julegudstjeneste for dem kl. 16.30, hvor vi synger sammen, jeg holder en kort juleprædiken, og jeg ønsker dem en glædelig jul. Det glæder jeg mig til, for sidste år havde jeg ikke mulighed for det.

Brugerne i værestederne

Her er i byen er det Blå Kors, der tager sig af misbrugere, alkoholikere etc. Hos os kommer mange forskellige mennesker. Ellers er det primært ensomme og psykisk syge, som vi har kontakt med. Og rigtig mange familier og enlige mødre med børn har vi også kontakt til. Nogle er unge og uden for uddannelsessystemet. Herning kommune bruger de to lønnede medarbejdere hos KK til at være støtte- og kontaktpersoner for de enlige mødre. Det er nogen, som mødrene har tillid til. Jeg tror, at mødrene kan mærke, at de to ansatte er nogen, som vil dem og som har hjerte for dem.

De præstelige opgaver

Der kan være nogle ting, som de har brug for at få snakket om – jeg har jo tavshedspligt. Det kan også være noget helt konkret som at få et barn døbt. Der har jeg også været inddraget. For nylig var der en mor med et barn på 10 år, som hun gerne ville have døbt. Der blev jeg også brugt. Det var en helt særlig oplevelse.  Så bliver jeg nogle gange brugt, når de har lejr et par gange om året, hvor jeg f.eks. har holdt en børnegudstjeneste. De holder også familieaftener en gang om måneden, der bliver jeg ofte bedt om at komme og fortælle noget. Der er mange børn med, så det skal være noget i børnehøjde. 

Gudstjenester

Jeg holder en gudstjeneste i Huset en gang om måneden, og jeg er dernede hver torsdag, hvor jeg holder andagt. De kan godt lide at synge, og de har været vant til, at der var en ugentlig andagt. Så det var naturligt for mig at lave en andagt, da jeg kom hertil.

Socialt arbejde og forkyndelse

Det sociale er vigtigt, for har de ikke tillid til mig, så kan det være ligegyldigt, hvad jeg siger. Det er vigtigt for mig at lære dem at kende, så de tør betro sig til mig. Men det må ikke stå alene, det forkyndende arbejde som præst er også vigtigt. Det er heldigt for mig, at de ansatte i KK her i Herning er fortrolige med kirke og kristendom. Derfor vil de også gerne samarbejde med præsten.

Kirkens Korshær har en teologi, som stemmer overens med min egen: At når vi møder de udsatte og svage mennesker, som har brug for vores hjælp, så er det Kristus selv, vi møder blandt dem. Det er ikke bare et menneske, men Kristus er til stede i mødet mellem mennesker. Det er ikke min opgave at omvende dem eller gøre dem til bedre mennesker, men blot møde dem som et menneske, der har en værdi. Jeg ser ikke mig selv som missionerende, jeg vil bare gerne give de mennesker et håb, give dem en tro på, at de også er noget værd. Det er magtpåliggende for mig som præst at give dem en tro på, at der er noget at leve for.