Præster
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Stilling som graver ved Næsborg Kirke

Næsborg Kirke | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2019
Stilling som graver ved Næsborg Kirke, Næsborg Sogn er ledig pr. 1. februar 2020.   Stillingen er på 32 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger ansvarlig for ko...

Vikar for kirketjener til Solrød Sogn

SOLRØD PASTORAT | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2019
En stilling som kirketjenervikar ved Solrød kirkerne, Solrød Sogn er ledig til tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelsen er tidsbegrænset, foreløbig til 15.04.2020 med mulighed for forlængelse i et eventuelt barselsvikariat.Arbejdsopgaver og ansvarsområde:Som kirketj...

Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg

CHRISTIANS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2019
Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Vi søger en organist til varetagelse af følgende opgaver:  Spille til højmesser og andre gudstjenester i kirken, herunder ca. 8 årlige tyske gudstjenester Spille til kirkelige handlinger i k...

Organist/kirkemusiker

Vinkel Kirke | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2019
En stilling som organist ved Vinkel Kirke er ledig til besættelse 1. januar 2020.   Der er tale om en timelønsansættelse på ca. 100 timer årligt.   Vi forestiller os, at vores nye medarbejder skal varetage gudstjeneste(r) en søndag pr. måned samt nogle af begravelser og bisættelser ved Sdr. Rind og ...

Gravermedhjælper søges til Brorstrup og Ravnkilde sogne/kirkegårde

Ravnkilde og Brorstrup kirker | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2019
Til Brorstrup og Ravnkilde kirker og kirkegårde søges en gravermedhjælper fra den 1. marts 2020 til 31. december 2020 med mulighed for genansættelse i følgende sæson. Vi forventer, -at du har flair for gartnerisk arbejde og gerne erfaring inden for området -at du har lyst til at arbejde i det fri me...

Kirketjener søges til Årby Kirke i Kalundborg

ÅRBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2019
En deltidsstilling som kirketjener Årby Kirke er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på gennemsnitlig 12 timer pr. uge. Som kirketjener ved Årby kirke skal du: Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og øvrige aktiviteter i kirkens lokaler Opstilling og klargøring i kirken...

Kordegn til Langenæskirken i Århus Domprovsti

Langenæs Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2019
Menighedsrådet opslår stillingen som deltids kordegn ved Langenæskirken i Aarhus Kommune til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.   Ved kirken er der en dynamisk og udadvendt medarbejdergruppe bestående af 2 præster, 2 organister, 1 kirketjener, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 pr-m...

Kirketjener søges til Ugerløse kirke

Ugerløse Kirke, Ugerløse Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2019
Tjenestested og arbejdstid Tjenestestedet er Ugerløse kirke og sognegård beliggende Kirkevej 4, 4350 Ugerløse. Stillingen som kirketjener andrager ca. 10 timer pr. uge. Arbejdsbeskrivelse Kirketjenerens opgaver består i rengøring af sognegård, deltagelse i børnegudstjenester, musikaftener, samt delt...

Jurist søges til Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Jobbet er på 37 timer ugentligt og alsidigt med bred kontaktflade til såvel menighedsråd som præster og provster. Med de mange forskellige opgaver får du et afvekslende og udfordrende job. Arbejdsopgaverne består i en bred vifte: Sagsbehandling af byggesager og plansager Sagsbehandling af klagesage...

Uddannelseskonsulent

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Ribe Stift søger en uddannelseskonsulent. Der er tale om en stilling på 33%, som kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet. Stillingen er tidsbegrænset til 31. juli 2021. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst. Uddannelseskonsulenten har til opgave at me...

Organist ved Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Organist ved Aarhus Domkirke En stilling som organist ved Aarhus Domkirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Menighedsrådet forventer uddannelsesmæssige kvalifikationer på niveau svarende til en kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium. Der forven...

Sognepræst (kbf) i Skorup-Tvilum Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
En stilling som sognepræst i Skorup-Tvilum Pastorat og med bistandsforpligtelse (20%) i Silkeborg Provsti i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansm...

Sognepræst ved Filips Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
En stilling som sognepræst ved Filips Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.00...

Sognepræst til Sparkær-Gammelstrup Pastorat, Viborg Domprovsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Sparkær-Gammelstrup Pastorat, Viborg Domprovsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Der er udarbejdet et regulativ f...

Gravermedhjælper ved Ejsing og Sahl kirke.

EJSING KIRKES MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Ejsing og Sahl menighedsråd søger en gravermedhjælper til at varetage opgaver på begge kirkegårde og i begge kirker. Stillingen er på gennemsnitlig 27 timer om ugen men afhængig af årstid og opgaver, kan det ugentlige arbejdstid variere, hvor de fleste timer vil ligge i sommerperioden samt i forbind...

Sognepræst (kbf) søges til Harrevig Pastorat, Salling Provst, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Harrevig Pastorat (Durup-Tøndering-Nautrup-Roslev-Rybjerg-Hjerk-Harre sogne) Salling Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknytte...

Gravermedhjælper

Sejerslev Kirke | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2019
       En stilling som gravermedhjælper og -afløser ved Sejerslev, Ejerslev og Jørsby Kirker på Nordmors er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsubegrænset. Ansøgningsfristen er 10. december 2019, kl. 24.00.          Stillingen indebærer, at man skal hjæl...

Kirkesanger

POULSKER KIRKE V/BIRTE KOFOED | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2019
Stillingen som kirkesanger ved Sct. Povls Kirke er ledig til besættelse den 1. januar 2020 eller efter aftale. Stillingen er 6,5 timer pr. uge. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale me...

Er du vores nye organist/kirkemusiker??

Starup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2019
En stilling som organist ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. januar 2020. Vi søger en dygtig og alsidig organist/kirkemusiker, evt pianist med kirkemusikalsk baggrund, der har lyst og gåpåmod til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken. Menighedsrådet er som...

Genopslag - kirkesanger ved Vester Bjerregrav Kirke

BJERREGRAV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2019
En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.   Stillingen er på ca. 130 timer pr. år.   Stillingen indebærer sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handling. Der kan forekomme afløsning ved Hersom og Klejtrup Kirker ifm. sygdom og fe...

Organist ved Kystpastoratet, Odder Provsti, Aarhus Stift

SAXILD KIRKE/SAXILD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2019
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 22 timer i ugentligt gennemsnit.  Stillingen er ved kystpastoratet i Odder provsti. Pastoratet består af 6 kirker (Saksild, Nølev, Randlev, Bjerager, Gosmer og Halling) ved 3 menighedsråd. Der er to fuldtidsansatte præster i pastora...

Kirke- og kulturmedarbejder ved Bjerringbro Kirke

Bjerringbro Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2019
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Bjerringbro kirke er ledig pr.1. februar 2020. Stillingen er på 25 timer pr. uge. Kirke-kulturmedarbejderen varetager bl.a. følgende opgaver: babysalmesang minikonfirmander kirkecafe kirkehøjskole Børn og Gud i samarbejde med præsten Lejlighedsvis med...

2 kirketjenere til Folkekirken på Vesterbro

Vesterbro Sogn | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2019
To kirketjenere til Folkekirken på Vesterbro - 25 timer om ugen Har du lyst at arbejde på deltid som kirketjener i Vesterbros kirker? Trives du med skiftende arbejdstider og meget varierende arbejdsopgaver? Kan du både lide at gøre rent, rydde op, gøre klar til gudstjenester, koncerter og andre arr...

Gravermedhjælper til Solbjerg og Bælum Kirker

BÆLUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2019
Trives du med at arbejde i det fri, og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig:   Stillingen som gravermedhjælper ved Solbjerg og Bælum Kirker, Rebild Provsti er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller snarest muligt herefter.   Gravermedhjælperen ansættes ...

Kirketjener og gravermedhjælp.

Benløse Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2019
En stilling som kirketjener og gravermedhjælp ved Benløse Sogn er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020. Tjenestestedet er Benløse Kirke, kirke- og sognegård Stillingen er på 37 timer ugentlig. Arbejdstiden fordeles på hverdage, helligdage og weekender. Aftenarbejde må påregnes.   Som kirketjener...

Kirkesanger

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2019
En stilling som kirkesanger ved Østerby Kirke i Sdr. Omme Fængsel er ledig og ønskes besat senest den 1. januar 2020 eller efter aftale.  Stillingen er på ca. 6 timer pr. uge. Arbejdstiden forventes at ligge på søn– og helligdage samt hver anden tirsdag kl. 19-20.  Vi forventer naturligvis, at du ha...

Gravermedhjælper søges til De 4 kirker

Føns-Ørslev-Udby-Husby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 14. dec. 2019
En stilling som gravermedhjælper Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd ønskes besat 1.2.2020 Stillingen er på 32 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset med ophør d. 7.12.2020   Kunne du tænke dig at arbejde ved nogle af Danmarks smukkest beliggende kirkegårde? Du vil blive en del af vores g...

Organist

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2019
En stilling som organist ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirker, Torkilstrup-Lillebrænde  Sogne er ledig pr. 1.1.2020. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:  medvirke på orgel ved gudstenester, aktiviter og kirkelige handlinger i begge kirker  Vi forventer, at...

Overenskomstansat sognepræst i Sønderholm-Frejlev pastorat i Aalborg Vestre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sønderholm-Frejlev Pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er 100%. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen ku...

Køkkenassistent, deltid

VOR FRELSERS SOGNS MENIGHEDSRÅD SOGNEHUSET | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
En stilling som køkkenassistent ved Folkekirkens Hus, Skolegade 52, 6700 Esbjerg er ledig pr. 1. januar 2020. Ansættelsesmyndighed er Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, Skads Provsti, Esbjerg. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Køkkenassistenten skal varetage følgende opgaver: Rengøring inkl. vasketø...

Viborg og Aarhus stifter søger akademisk medarbejder

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
Trives du i et miljø, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer i en politisk og juridisk sammenhæng? Viborg og Aarhus stifter søger en dygtig medarbejder med juridisk eller anden samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse til en fuldtidsstilling pr. den 1. januar 2020 eller snarest muligt. D...

Sognepræst i Langå-Torup Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
En stilling som sognepræst i Langå-Torup Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsa...

Sognepræst til Vester Tostrup-Roum-Hvam Pastorat, Viborg Østre Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Vester Tostrup-Roum-Hvam Pastorat, Viborg Østre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er udarbejdet et regulativ for stillingen, der indebærer 20% bistand fr...

Kirkegårdsleder søges til Taastrup Nykirke sogn

TAASTRUP NYKIRKE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
Taastrup Nykirke Menighedsråd søger en kirkegårdsleder til ansættelse snarest muligt.   Taastrup Nykirke Sogn er et mellemstort og særdeles aktivt sogn (14.883 indbyggere) med en kirke, en sognegård og kirkegård på 3 hektar.   Du får et bredt og alsidigt ansvarsområde, som stiller store krav til bå...

Gravermedhjælper

STORVORDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
En stilling som gravermedhjælper ved Storvorde Kirke, Storvorde sogn er ledig pr. 15. marts 2020. Stillingen er på op til 900 timer fordelt over sæsonen fra ca. 1. marts til 30. november. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forekomme overarbejde. Endvider...

Sognepræst (kbf) i Boddum-Ydby-Heltborg pastorat i Sydthy provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat i Sydthy provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af maj måned 2019. Der er til stillingen knyttet den 25% bistandsforpligtelse til provstiet. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen ...

Sognepræst ved Tårnby Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
En stilling som sognepræst ved Tårnby Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Til stillingen knyttes forpligtelse til en vis grad af religionspædagogisk arbejde (teologisk tilsyn med skoletjenesten)   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjen...

Vikar for kirketjener

Varde Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
Vikar for kirketjener   En stilling som vikar for kirketjener ved Sct. Jacobi Kirke, Varde Sogn er ledig pr. 01. januar 2020 eller efter aftale.   Stillingen er tidsbegrænset til et år, og er på 37 timer pr. uge.   Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:   Rengøring og lettere vedligehold af ...

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ved Hasle kirke og Ruts kirke søges

HASLE KIRKE | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
                         Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder   En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Hasle Kirke og Ruts Kirke i Hasle-Rutsker Pastorat på Bornholm er ledig pr. 1 februar 2020   Stillingen er på 9 timer pr. uge.   Sognemedhjælperen forventes at var...

Stenløse Kirke søger kirketjener

STENLØSE KIRKE KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2019
  Kirketjener søges til Stenløse Kirke, Egedal Kommune  Vi mangler snarest en kirketjener i 30 timer om ugen på varierende tidspunkter.  Kirketjeneren samarbejder med kordegn og gartnere, præster, sangere og organister om at sikre, at alle aktiviteter i kirken afvikles i en professionel og venlig at...

Graver ved Bringstrup og Sigersted Kirker.

Bringstrup kirke | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2019
Graver   Stillingen som graver ved Bringstrup og Sigersted Kirker, er ledig pr. 1. januar 2020.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende hovedopgaver:   Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. Administration af kirkegårdene Tilsy...

Lønmedarbejder søges til Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. jan. 2020
Har du erfaring indenfor lønbehandling og personale administration, og vil du være med til at videreudvikle Stifternes løncenter for menighedsråd? Ribe Stift varetager sammen med Roskilde Stift og Haderslev Stift udbetalingen af løn til menighedsrådenes ansatte ligesom menighedsrådene kan hente råd ...

Organist til Rødding, Løvel & Pederstrup sogne

PEDERSTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. jan. 2020
Vi søger en organist. Vi er tre mindre landsby-sogne der samarbejder, herunder også samarbejde om organistfunktionen. Rødding, Løvel & Pederstrup sogne ligger ca 1o km. Nord for Viborg, i smukke naturskønne omgivelser. Vi har i forvejen en dygtig organist, så der er tale om en deltidsstilling. Vi væ...

Sengeløse kirke søger graver med kirketjeneste

SENGELØSE KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2020
Sengeløse Kirke søger Graver med kirketjeneste   En stilling som graver ved Sengeløse Kirke i Høje Taastrup Provsti ønskes besat pr. 1. februar 2020 eller efter aftale.   Stillingen er på 37 timer om ugen.   Graveren varetager i fællesskab med gravermedhjælperen opgaverne på kirkegården ved Sengeløs...

Kirketjener søges til Marmorkirken (deltid)

Frederiks Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2020
En deltidsstilling som kirketjener ved Frederiks Kirke (Marmorkirken) er ledig med ansættelse hurtigst muligt. Stillingen er på gennemsnitlig 19 timer pr. uge. Som kirketjener ved Frederiks Kirke skal du: være med til at løfte det relativt omfattende rengøringsarbejde i kirkerummet mv. medvirke som...

Graver: Går du med drømmen om at blive graver i en landsbykirke i det sydlige Odense?

FANGEL MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. jan. 2020
Fangel sogn søger graver Vi tilbyder: - En stilling på fuld tid under mottoet: Frihed under ansvar. - Et nyrenoveret, 300 år gammelt sognehus med et dejligt, nyt graverkontor. - Et nybygget maskinhus med alle relevante maskiner. - En dygtig og afholdt gravermedhjælper. - En velbesøgt kirkegård, som...

Bygningskonsulent i Ribe Stift

Ribe Stift | Ansøgningsfrist: 6. jan. 2020
Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Ribe Stift opslås herved til besættelse hurtigst muligt.Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører med udgangen af 2022.Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.Bygningskonsulent...

Bliv sanger i Sct. Mortens Kantori, Randers

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2020
Vi søger nye sangere på alle stemmer. Sct. Mortens Kantori er gudstjenestekoret i Sct. Mortens Kirke. Det er et meget velsyngende klassisk kor af sangere i alderen 16-30 år. Koret har et højt ambitionsniveau, og lærer mange nye korsatser i løbet af en sæson. Komponisten Christian Præstholm er meddir...

Kirketjener til Aabenraa Sogn

Aabenraa Sogn | Ansøgningsfrist: 14. jan. 2020
En 30 timers stilling som kirketjener ved i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. februar 2020.Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger i et aktivt sogn. Der er gode muligheder for personlig udvikling og for at sætte sit eget præg på arbejdet. OpgaverEn central opgave er, at forestå kirkebet...

Gravermedhjælper M/K ved Kattrup kirke søges

KATTRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. jan. 2020
Stillingen som gravermedhjælper ved Kattrup kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Stillingen er på 30 timer pr. uge i perioden 1. marts -31. december. Da mængden af arbejde er sæsonbestemt, vil der typisk være flere timer om sommeren. Opsparede timer afspadseres i december måned. Menighed...

Sopran søges til Højmesskoret i Dyrup Kirke

Dyrup Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. jan. 2020
Sopran-sanger søges til   Dyrup Kirkes Højmessekor   Pr. 1. feb.  2020, ellers snarest   Lønnen er 3000,-kr pr. måned   Der skal synges til gudstjeneste kl.10 hver søndag og helligdage. Derudover synges der på plejehjem 5 gange om året. Spaghettigudstjeneste 5 gange om året. Bryllup eller begravelse...