Pilgrim
Kommende pilgrimsvandringer

Kommende pilgrimsvandringer

På denne side kan du se de aktiviteter, som pilgrimspræsten og pilgrimsudvalget arrangerer.

 
Pilgrimsgudstjeneste med bibelmeditation i Viborg Domkirkes krypt (1. søndag i måneden kl. 14.00)

Vi mødes og mediterer over en bibeltekst. Metoden kaldes ”Lectio Divina”, hvor man med åbenhed og nysgerrighed lader teksten tale til vore liv i dag.

Efter at vi har se på bibelteksten går vi en pilgrimsvandring i stilhed gennem Viborg og slutter af på Domkirkepladsen med en pilgrimsvelsignelse. 

Meditationerne er en del af pilgrimspræstens efteruddannelse i åndelig vejledning og åndelig dannelse. Man er derfor velkommen til at give pilgrimspræsten feedback på arrangementets form og indhold.

Datoerne i foråret 2021 er:

  • 4. april kl. 14.00
  • 2. maj kl. 14.00
  • 5. juni kl. 14.00

Man behøver ikke deltage alle gange.

Tilmelding kan ske til Pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre på tlf. 3030 8831 senest dagen før meditationen