Opslagstavle
Viborg Stifts Inspirationsdag 17. november 2018

Viborg Stifts Inspirationsdag

Lørdag den 17. november 2018 i Salling Hallerne, Roslev


 

Til præster, medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige,


 

            Viborg Stifts Inspirationsdag

 

Lørdag den 17. november kl. 9.30-16.00

i Salling Hallerne, Roslev

 

Kirkelivet i Viborg Stift er livskraftig med masser af iderigdom og virkelyst. Det ønsker vi i stiftsudvalgene under Viborg Stift at sætte fokus på med denne inspirationsdag, hvor temaet Den livskraftige Kirke belyses fra forskellige vinkler i såvel foredrag, oplæg som workshops.

Det bliver en spændende dag, hvor alle deltagere efter egen interesse kan få ny viden og inspiration med hjem til egen kirke.


 

Programmet kan ses her: Program. Når du åbner programmet med dette link, kan du downloade og printe, hvis det er nødvendigt.

Tilmeldingsfristen udløb den 4. november 2018.

Vi opfordrer alle til at deltage i denne inspirationsdag. Kom i arbejdstøjet, kom alene eller i flok, hent det gode humør frem og lad dig udfordre – for derefter at gå beriget hjem, klar til at arbejde videre for og i folkekirken.

 

Vel mødt

 

Biskop Henrik Stubkjær                             Stiftsudvalgene under Viborg Stift