Samarbejdsaftaler
Offentliggjorte Vedtægter vedrørende §42a samarbejdsaftaler

Offentliggjorte vedtægter - Samarbejdsaftaler 42 aHerning Nordre Provsti

Samarbejdsaftale mellem Haderup-Feldborg om fælles gravermedhjælper

Samarbejdsaftale mellem Gjellerup menighedsråd og Vind menighedsråd om regnskabsføring

Samarbejdsaftale mellem Haderup og Feldborg Sogne om fælles kirkeblad, studietur, sogneudflugt, materialer og gaver

Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og Studsgård sogne om drift af kirkegård og kirketjeneste - udlicitering

Samarbejdsaftale mellem Herning Sogns menighedsråd og Snejbjerg Sogns menighedsråd om organist og korsanger, betjening ved Hospitalskirken / hospitalsenheden Vest i Gødstrup, Herning

Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier om HR-konsulentbistand

Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og Studsgård sogne om fælles kirke- og kulturmedarbejder og fælles kirkesanger

Samarbejdsaftale mellem Haunstrup, Snejbjerg og Studsgård sogne om Organist og Kirkemusiker

Samarbejdsaftale mellem Haunstrup, Snejbjerg og Studsgård sogne om kordegn

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Sunds sogn, Simmelkær sogn, Ilskov sogn og Grove Sogn om medhjælper til konfirmandundervisning

Samarbejdsaftale Grove, Simmelkær, Ilskov om fælles Kirkeblad og Studietur

Samarbejdsaftale mellem Grove, Simmelkær og Ilskov sogne om fælles graver

Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier om HR-konsulentbistand

Samarbejdsaftale mellem Ørnhøj og Nr. Omme sogne om organist

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om organistafløsning

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om sognemedhjælper

Vedtægt for samarbejde mellem Aulum og Hodsager Menighedsråd om drift af kirkegårde - udlicitering

Vedtægt for samarbejde mellem Vildbjerg Menighedsråd og Ørnhøj Menighedsråd om drift af kirkegård og kirketjeneste - udlicitering

Samarbejdsaftale mellem Studsgård, Haunstrup og Snejbjerg Kirkegårde om gravere

Samarbejdsaftale mellem Studsgård, Haunstrup og Snejbjerg sogne om kordegn

Samarbejdsaftale mellem Studsgård, Haunstrup og Snejbjerg sogne om organister

Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og Studsgård om fælles kirke- og kulturmedarbejder

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om kordegn

Samarbejdsaftale mellem Sunds, Grove, Ilskov, Simmelkær, Feldborg og Haderup Sognes Menighedsråd om kordegn og kordegneassistent

Samarbejdsaftale mellem Vinding og Vind sognes menighedsråd om fælles organist

 

 

 Ikast -Brande Provsti

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Ikast-Brande kommune om skole-kirke-projekt om Tro møder Tro

Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier om HR-konsulentbistand

Samarbejdsaftale mellem Hørup Menighedsråd og Levring Menighedsråd vedrørende organisatfunktionen i Levring Kirke

Samarbejdsaftale mellem Hørup Menighedsråd og Levring Menighedsråd vedrørende kirkesangerfunktionen i Hørup og Levring Kirker

Samarbejdsaftale mellem Bording og Christianshede sogne om fælles personale

Samarbejdsaftale mellem Bording, Christianshede, Faurholt, Fonnesbæk, Ikast og Isenvad sogne om kirkeside i Ikast Avis

Samarbejdsaftale mellem Ikast, Fonnesbæk, Faurholt og Isenvad Menighedsråd om Det Fælles Kordegnekontor

Samarbejdsaftale mellem Ikast og Faurholt om organist

Samarbejdsaftale mellem Ejstrup, Gludsted, Nr. Snede og Hampen Sogne om organister

Samarbejdsaftale mellem Hørup menighedsråd og Hinge-Vinderslev menighedsråd vedrørende kordegnefunktionen i Hinge-Vinderslev sogne

Samarbejdsaftale mellem Hørup, Thorning, Grathe og Vium Sognes Menighedsråd vedrørende kordegnefunktion

Samarbejdsaftale mellem Fonnesbæk og Isenvad sogne om kirkekoordinator (kordegn)

Samarbejdsaftale mellem Bording-Christianshede menighedsråd og Det Fælles Kordegnekontor

Samarbejdsaftale mellem Engesvang menighedsråd og Det Fælles Kordegnekontor i Ikast

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om efteruddannelse af medlemmer i Provstiets menighedsråd

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om sorggrupper i Provstiets sogne

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om tjenstlige møder og efteruddannelse for Provstiets præster

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om udvalg til belysning af kirkegårdsdrift