Fortsæt til hovedindholdet
Samarbejdsaftaler
Offentliggjorte Vedtægter vedrørende §42a samarbejdsaftaler

Offentliggjorte vedtægter - Samarbejdsaftaler 42 aHerning Nordre Provsti

Samarbejdsaftale om fælles kirke- og kulturmedarbejder mellem Ørnhøj og Nr. Omme MR

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti, samt det fælles Provstiudvalg for Herning Nordre og Søndre Provstier om Folkekirkelig Kommunikationsgruppe 

Samarbejdsaftale mellem Vinding og Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd om samarbejde om regnskabsføring

Samarbejdsaftale mellem Timring-Tiphede og Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd om samarbejde om regnskabsføring

Samarbejdsaftale mellem Haderup og Feldborg sogne om fælles organist

Samarbejdsaftale mellem Hedeager og Haderup sogne om fælles regnskabsfører

Samarbejdsaftale mellem Hedeager og Tjørring sogne om fælles regnskabsfører

Samarbejdsaftale mellem Sct.Johannes og Tjørring sogne om organistafløsning

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om fælles kordegn

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om kirke- og kulturmedarbejderfunktioner

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sognes menighedsråd om drift af kirkegård og kirketjeneste

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om fælles kirkeblad drift af hjemmesider og fælles foredrag

Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og Studsgård sogne om om fælles kirkesanger

Samarbejdsaftale mellem Vildbjerg, Nøvling og Timring-Tiphede Sognes MR om kirke- og kulturmedarbejdere

Samarbejdsaftale mellem Haderup-Feldborg om fælles gravermedhjælper

Samarbejdsaftale mellem Gjellerup menighedsråd og Vind menighedsråd om regnskabsføring

Samarbejdsaftale mellem Haderup og Feldborg Sogne om fælles kirkeblad, studietur, sogneudflugt, materialer og gaver

Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og Studsgård sogne om drift af kirkegård og kirketjeneste - udlicitering

Samarbejdsaftale mellem Herning Sogns menighedsråd og Snejbjerg Sogns menighedsråd om organist og korsanger, betjening ved Hospitalskirken / hospitalsenheden Vest i Gødstrup, Herning

Samarbejdsaftale mellem Haunstrup, Snejbjerg og Studsgård sogne om Organist og Kirkemusiker

Samarbejdsaftale mellem Haunstrup, Snejbjerg og Studsgård sogne om kordegn

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Sunds sogn, Simmelkær sogn, Ilskov sogn og Grove Sogn om medhjælper til konfirmandundervisning

Samarbejdsaftale Grove, Simmelkær, Ilskov om fælles Kirkeblad og Studietur

Samarbejdsaftale mellem Grove, Simmelkær og Ilskov sogne om fælles graver

Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier om HR-konsulentbistand

Samarbejdsaftale mellem Ørnhøj og Nr. Omme sogne om organist

Samarbejdsaftale mellem Aulum og Hodsager sogne om organistafløsning

Vedtægt for samarbejde mellem Vildbjerg Menighedsråd og Ørnhøj Menighedsråd om drift af kirkegård og kirketjeneste - udlicitering

Samarbejdsaftale mellem Studsgård, Haunstrup og Snejbjerg Kirkegårde om gravere

Samarbejdsaftale mellem Studsgård, Haunstrup og Snejbjerg sogne om kordegn

Samarbejdsaftale mellem Studsgård, Haunstrup og Snejbjerg sogne om organister

Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og Studsgård om fælles kirke- og kulturmedarbejder

Samarbejdsaftale mellem Sunds, Grove, Ilskov, Simmelkær, Feldborg og Haderup Sognes Menighedsråd om kordegn og kordegneassistent

Samarbejdsaftale mellem Vinding og Vind sognes menighedsråd om fælles organist

 

 

 


Holstebro Provsti

Samarbejdsaftale vedr. samarbejde om kirkebogsføring og præstesekretærfunktion mellem Idom-Råsted og Måbjerg-Ellebæk Sognes menighedsråd

Samarbejdsaftale mellem Naur sogns menighedsråd og Sir sogns menighedsråd om fælles organist

Samarbejdsaftale mellem Måbjerg-Ellebæk og Mejrup sognes menighedsråd om drift af kirkegård og kirketjeneste

Samarbejdsaftale om kirkegårdsdriften mellem Naur Menighedsråd og Sir Menighedsråd om samarbejde om personale og drift af kirkegårdene

Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier om HR-konsulentbistand

Samarbejdsaftale mellem Vinderup og Mejrup MR om fælles kordegnefunktion

Samarbejdsaftale om fælles kirkemusiker mellem flere menighedsråd

Samarbejdsaftale om fælles organist mellem flere menighedsråd

Samarbejdsaftale vedrørende ansættelse af fælles organist i Vinderup og Sahl Pastorater samt afløsning med Sevel Pastorat

Samarbejdsaftale mellem Måbjerg og Ellebæk sogne om fælles præster, kordegnekontor, sognemedhjælper samt fælles deltagelse i diverse udvalg

Samarbejdsaftale mellem Holstebro Kirkegårde og Vinderup sogns menighedsråd om drift og administration af Vinderup Kirkegård

Samarbejdsaftale mellem samtlige menighedsråd i Holstebro Provsti om Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere m.fl.

Samarbejdsaftale mellem de tilsluttende menighedsråd: Borbjerg, Ejsing, Handbjerg, Herrup, Hogager, Idom-Råsted, Mejrup, Måbjerg, Naur, Ryde, Sahl, Sevel, Sir, Trandum og Tvis i Holstebro Provsti om indkøb af digitale kirkegårdskort og anskaffelse af digitale kirkegårdssystemer i Holstebro provsti

 


Ikast -Brande Provsti

Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Ikast-Brande kommune om skole-kirke-projekt om Tro møder Tro

Samarbejdsaftale mellem Hørup Menighedsråd og Levring Menighedsråd vedrørende organisatfunktionen i Levring Kirke

Samarbejdsaftale mellem Hørup Menighedsråd og Levring Menighedsråd vedrørende kirkesangerfunktionen i Hørup og Levring Kirker

Samarbejdsaftale mellem Bording og Christianshede sogne om fælles personale

Samarbejdsaftale mellem Bording, Christianshede, Faurholt, Fonnesbæk, Ikast og Isenvad sogne om kirkeside i Ikast Avis

Samarbejdsaftale mellem Ikast, Fonnesbæk, Faurholt og Isenvad Menighedsråd om Det Fælles Kordegnekontor

Samarbejdsaftale mellem Ikast og Faurholt om organist

Samarbejdsaftale mellem Ejstrup, Gludsted, Nr. Snede og Hampen Sogne om organister

Samarbejdsaftale mellem Hørup menighedsråd og Hinge-Vinderslev menighedsråd vedrørende kordegnefunktionen i Hinge-Vinderslev sogne

Samarbejdsaftale mellem Hørup, Thorning, Grathe og Vium Sognes Menighedsråd vedrørende kordegnefunktion

Samarbejdsaftale mellem Fonnesbæk og Isenvad sogne om kirkekoordinator (kordegn)

Samarbejdsaftale mellem Bording-Christianshede menighedsråd og Det Fælles Kordegnekontor

Samarbejdsaftale mellem Engesvang menighedsråd og Det Fælles Kordegnekontor i Ikast

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om efteruddannelse af medlemmer i Provstiets menighedsråd

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om sorggrupper i Provstiets sogne

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om tjenstlige møder og efteruddannelse for Provstiets præster

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om udvalg til belysning af kirkegårdsdrift

 

 


Lemvig Provsti

Samarbejdsaftale for Nørlem og Hove-Hygum-Tørring menighedsråds organister

Samarbejdsaftale om Babysalmesang mellem Houe-Hygum-Tørring sognes menighedsråd og Dybe-Ramme-Fjaltring-Trans-Vandborg-Ferring-Lomborg-Rom Pastorat

Samarbejdsaftale mellem alle MR i Lemvig provsti vedr. afregning af skyldige feriemidler i forbindelse med den nye ferielov

Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti vedr. fælles annoncering i forbindelse med valg til menighedsråd 2020

Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti vedr. fælles turistbrochure og annoncering af aktiviteter i Lemvig Provsti

Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti vedr. Provstiets stand på Lemvig Marked og Dyrskue

Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti vedr. indkøb af digitale kirkegårdskort og anskaffelse af digitale kirkegårdssystemer i Lemvig Provsti

Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti vedr. aktiviteter specielt for unge i kirkerne

Samarbejdsaftale mellem Thyborøn Menighedsråd, Bøvling Menighedsråd, Flynder Menighedsråd, Gudum Menighedsråd, Fjaltring Menighedsråd, Trans Menighedsråd, Nørlem Menighedsråd og Lomborg-Rom Menighedsråd om løsning af regnskabsføring

Samarbejdsaftale mellem Gudum Menighedsråd og Fabjerg Menighedsråd om organiststillingen

Samarbejdsaftale mellem Harboøre og Engbjerg sognes menighedsråd om fælles personale

Vedtægt for samarbejde mellem Bøvling menighedsråd og Møborg-Nees og Flynder menighedsråd om Tangsø-organist