Fortsæt til hovedindholdet
Kirkefunktionærer
Ansættelsesbeviser

Ansættelsesbeviser

Viborg Stift tilbyder i forbindelse med nyansættelser af kirkefunktionærer at udfærdige udkast til ansættelsesbevis som en administrativ hjælp til menighedsrådene.


Vigtigt at vide om ansættelsesbeviser:

Et underskrevet ansættelsesbevis skal være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsen.

  • Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis betragtes som en overtrædelse af ”Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”
  • Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis kan føre til, at menighedsrådet bliver pålagt at betale en godtgørelse
  • Menighedsrådet har 15 dage til at rette op på et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, når en faglig organisation har gjort opmærksom herpå.

 

For at kunne udfærdige ansættelsesbeviset, har Stiftet brug for følgende oplysninger. 


Når stiftet har modtaget skemaet retur, udarbejdes et udkast til ansættelsesbevis, der fremsendes til menighedsrådet.


Hvis du selv ønsker at udarbejde ansættelsesbeviserne for overenskomstansatte medarbejdere, samt for medarbejdere, som er tjenestemandsansat, kan du på Den Digitale Arbejdsplads altid finde opdaterede skabeloner til brug herfor.


Brug for hjælp til at finde ansættelsesbeviserne? Klik herunder:

Sådan finder du ansættelsesbeviserne på Den Digitale Arbejdsplads