Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Blanketter

Blanketter

 

  • Meddelelse om ændringer i menighedsrådet
    Denne blanket skal kun anvendes, når menighedsrådets medlemmer ændrer funktion i rådet, og hvor der ingen udskiftning sker af medlemmerne. Ved medlemmers ind- og udtræden af menig-hedsrådet skal blanketten ’Indberetning om ind- og udtræden af menighedsrådet’ anvendes

Ved tvivlspørgsmål kontakt da Stiftet.

 


Skriftlig kørselsbemyndigelse - kilometergodtgørelse

Udbetaling af den høje sats for kilometergodtgørelse kræver, at tjenestestedet (menighedsrådet) udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse.

Stiftet har udfærdiget et forslag til, hvordan en skriftlig kørselsesbemyndigelse kan se ud. Dokumentet kan enten bruges i den foreliggende form eller bruges som inspiration til menighedsrådets egen formular. Se Stiftets formular.

For så vidt angår reglerne iøvrigt for kilometergodtgørelse henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning.


Ved tvivlspørgsmål kontakt da Stiftet.