Vejledninger
Menighedsråd

MENIGHEDSRÅD

Brug af MobilePay


Undgå brug af ulovlig arbejdskraft

 

Fritagelse for boafgift

 

Honorar og skattefri godtgørelse


Menighedsrådets arbejde


Ophævelse af fonde


Provstiudvalg


Stiftsråd


Sammenlægning af menighedsråd


Sammenlægning af sogne


Stifterne